Agama Buddha

Agama Buddha : Buddha : satu ungkapan dalam bahasa Sansekerta yang bererti "Da yang ‎sedar" (dari kata budh + ta). Agama Buddha diasaskan oleh seorang yang berketurunan ‎darah raja iaitu Siddharta Gautama. Oleh itu Agama Buddha bukanlah agama dari langit ‎‎(Samawi) sebagaimana Islam, Kristian (Asal), Yahudi (Asal) dan Agama Hanif yang ‎dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s.‎


Kesemua ajaran-ajaran agama Buddha mengenai soal hidup mati dan juga kebenaran-‎kebenaran mulia yang diajar oleh Buddha telah pun dicatatkan. Dan pada masa kini, ‎agama Buddha telah menjadi salah satu daripada 3 agama utama di dunia ini. Selain ‎agama Islam dan agama Kristian. Usaha gigih dan kepayahan Gautama Buddha untuk ‎mencari jawapan kepada semua soalan-soalan itu telah membawa kejayaan besar ‎kepadanya. Dan kejayaannya telah membawa manfaat kepada pengikutnya. ‎Penganut agama Budha menyembah Patung atau Berhala sebagai Tuhan-Tuhan mereka.

Sebenarnya Agama Buddha tidak mempunyai tuhan sebagai Sang Pencipta, atau Yang Maha Kuasa. Mereka hanya menggunakan berhala-berhala yang diukir berinspirasikan watak Gautama Buddha dalam berbagai bentuk dan wajah, tetapi kesemuanya berperatakan miskin dan khusyuk.

Dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha bukanlah Tuhan dalam agama Buddha yang bersifat non-teis (yakni, pada umumnya tidak mengajarkan keberadaan Tuhan sang pencipta, atau bergantung kepada Tuhan sang pencipta dalam usaha mencapai pencerahan; Sang Buddha adalah pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana).

Tuhan menjelaskan suatu keberadaan yang tidak hanya memimpin tetapi juga menciptakan alam semesta. Pemikiran dan konsep tentang inilah yang sering diperdebatkan oleh ramai Buddhist dalam perpecahan agama Buddha. Dalam agama Buddha, asal usul dan penciptaan alam semesta bukan berasal dari Tuhan, melainkan kerana hukum sebab dan akibat yang telah disamarkan oleh waktu. Bagaimanapun, beberapa Sutra Mahayana tertentu (seperti Sutra Nirwana dan Sutra Teratai) dan mereka yang tertentu seperti Kunjed Gyalpo menyatakan bahawa sikap memandang Buddha yang maha hadir, mempunyai intisari yang membebaskan dan abadi kenyataan dari segala benda, sampai sejauh ini, boleh dikatakan sudah mendekati pandangan Tuhan sebagai segalanya.


Ciri-ciri Agama Buddha

‎1. Buddha merupakan manusia, bukannya dewa . Siddhartha Gautama boleh menjadi ‎Buddha, segalanya bergantung kepada keupayaan dan kecekalannya sendiri, bukannya ‎dilahir semula jadi. ‎

‎2. Buddha adalah benar sama rata kepada semua. Setiap lapisan masyarakat tidak kira ‎kaya atau miskin, semuanya dianggap sama rata dalam mata Buddha. ‎

‎3. Buddha tidak mengakui kemunculan dewa yang membentuk dunia ‎
Buddha menganggap “dewa” sebagai sesuatu yang diimaginasikan oleh manusia untuk ‎menjadikan satu kepercayaan bahawa dunia ini memangnya dicipta oleh dewa. ‎

‎4. Agama Buddha tidak mengabaikan agama lain atau mengutuk agama lain sebagai ‎agama jahat . Agama Buddha mengakui semua jenis agama di dunia ini dan membezakan ‎semua agama dengan kefahamannya yang susah atau senang, bukannya dibezakan ‎dengan mengatakan cirinya baik atau buruk ‎

‎5. Buddhisme adalah demokrasi dan kebebasan. Dalam ajaran agama Buddha, kenyataan ‎dan ilmu yang diajar bukannya perintah yang mestinya dituruti. Sesiapa yang tidak faham ‎boleh mengemukakan soalannya dan soalan ini akan dijelaskan sehingga mencapai ‎kefahamannya. Buddha pernah berkata: Keraguan yang besar akan mendapat lebih ‎banyak pengajaran, keraguan yang sedikit akan mendapat pengajaran yang sedikit, ‎manakala jika tiada keraguan, maka tiada pengajaran yang boleh dicapai. ‎


Bendera Buddha

‎6 jenis warna telah digunakan untuk membentuk bendera Buddha 6 jenis warna ini ‎merupakan warna kecahayaan yang terpancar daripada tubuh badan Buddha semasa ‎beliau “cheng dao”
‎1. Biru Tua - Bhakti / Pengabdian ‎
‎2. Kuning Emas - Kebijaksanaan ‎
‎3. Merah Tua - Kasih Sayang ‎
‎4. Putih - Suci ‎
‎5. Jingga - Giat ‎
‎6. Campuran 5 warna - Kombinasi 5 sifat ‎


Lambang Agama Buddha‎


Roda Dhamma (Kelopak Teratai)


Bungai teratai adalah lambang agama Budha. Mengikut cerita dari kalangan Budha, semasa Buddha atau Siddhartha Gautama dilahirkan, beliau telah berjalan sebanyak 7 langkah ‎ke hadapan dan tiap-tiap langkah itu telah mengembangkan sekuntum bunga teratai. Oleh ‎itu, bunga teratai diperkenalkan sebagai lambang kelahiran Buddha. ‎

Selain itu, penganut-penganut agama Buddha percaya bahawa keikhlasan dan kecekalan ‎seseorang penganut Buddha semasa menimba ilmu ajaran agama Buddha, dapat ‎dilihatkan melalui perkembangan bunga teratai. Yang rajin, maka bunga mengembang ‎dengan cantik. Yang malas, maka bunga menjadi layu. ‎


Perayaan Hari Wesak

Perayaan Hari Wesak merupakan satu perayaan yang paling penting dalam agama ‎Buddha Ia dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan Hari ini merupakan hari ‎peringatan kepada 3 peristiwa yang penting mengenai Buddha, iaitu kelahiran Buddha, ‎Proses Menjadi Buddha dan kematian Buddha. ‎

Pada Hari ini, penganut-penganut agama Buddha akan mengunjungi kuil Buddha untuk ‎pemberian penghormatan kepada Buddha dan juga pembacaan kitab-kitab. ‎

Pada hari ini juga, penganut-penganut agama Buddha akan melepaskan burung merpati, ‎memberi makanan kepada orang miskin dan juga kepada sami-sami. ‎

Pada malam pula, perarakan kereta berhias akan diadakan. ‎
Pemandian Buddha ‎
Pembacaan Kitab ‎
Kereta Berhias ‎


‎5 Larangan Dalam Agama Budha

‎1. Tidak membunuh, iaitu tidak mengancam nyawa orang lain ‎
‎2. Tidak mencuri, iaitu tidak mengancam harta benda orang lain ‎
‎2. Tidak berzina, iaitu tidak mengancam kesucian orang lain ‎
‎3. Tidak berbohong, iaitu tidak mengancam reputasi orang lain ‎
‎4. Tidak meminum arak, iaitu tidak mengancam rasional sendiri dan keselamatan orang ‎lain ‎

Dalam agama Taoism juga mempunyai 5 larangan ini yang diperkenalkan oleh Tai Shang ‎Lao Jun.. ‎


Mutiara Kata Agama Buddha

‎1. Baik seseorang itu berilmu daripada mempunyai kekayaan. ‎
‎2. Setiap satu kelahiran mesti diikuti dengan kematian. Oleh itu, s eseorang itu sepatutnya ‎takut akan kelahiran daripada kematian kerana tiada kelahiran, maka tiadanya kematian . ‎
‎3. Kebencian terhadap orang lain adalah suatu kesengsaraan pada diri sendiri. ‎
‎4. Air yang tenang tidak dapat melahirkan seorang pengemudi yang baik. ‎
‎5. Kesihatan merupakan kakayaan sebenar kepada manusia. Tiada kesihatan, maka ‎tiadanya kekayaan. Oleh itu, menjaga kesihatan lebih penting daripada menjaga ‎kekayaan. ‎
‎6. Seseo rang yang berilmu akan mendapat kegembiraannya daripada keadaan ‎sekelilingnya sendiri , manakala seseorang yang tidak berpengetahuan akan ‎mengharapkan kegembiraannya daripada orang lain. ‎
‎7. Seseorang yang mengimpikan dan mengejar sesuatu yang salah akan berasa seksa dan ‎menderita. ‎
(Artikel dipetik dari tulisan: Lee Seng Ying, Lim Mei Shan, Ong Chui Shan, Teoh Mei ‎Kuan)


Penyebaran Agama Budha.‎

Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-6 SM sampai sekarang dari lahirnya sang ‎Buddha Siddharta Gautama. Dengan ini, ianya adalah salah satu agama tertua yang masih ‎dianuti di dunia. Selama masa ini, agama ini berkembang, bersama unsur kebudayaan ‎India, ditambah dengan unsur-unsur kebudayaan Helenistik (Yunani), Asia Tengah, Asia ‎Timur dan Asia Tenggara. Dalam proses perkembangannya ini, agama ini telah disebar ‎hampir seluruh benua Asia. ‎


Perbezaan Mazhab.‎

Sejarah agama Buddha juga ditandai dengan perkembangan banyak aliran dan mazhab, ‎serta perpecahan-perpecahan. Yang utama di antaranya adalah aliran tradisi ‎
‎1. Nikaya,‎
‎2. Theravada,‎
‎3.Mahayana, sebuah gerakan pan-Buddha yang didasarkan pada penerimaan kitab-kitab ‎baru dan
‎4. Vajrayana (Bajrayana).‎


Kehidupan Buddha

Menurut tradisi Buddha, tokoh pelopor agama Buddha iaitu Siddharta Gautama ‎dilahirkan dari suku Sakya pada awal masa Magadha (546–324 SM), di sebuah kota, ‎selatan pegunungan Himalaya yang bernama Lumbini. Sekarang kota ini terletak di ‎Nepal sebelah selatan. Ia juga dikenal dengan nama Sakyamuni (orang bijak dari kaum ‎Sakya).‎

Setelah kehidupan awalnya yang penuh kemewahan di bawah perlindungan ayahnya, raja ‎Kapilavastu (kemudian hari digabungkan pada kerajaan Magadha), Siddharta melihat ‎kenyataan kehidupan sehari-hari dan menarik kesimpulan bahawa kehidupan nyata, pada ‎hakikatnya adalah kesengsaraan yang tak dapat dihindari. Siddharta kemudian ‎meninggalkan kehidupan mewahnya yang tak mempunyai erti lalu menjadi seorang ‎pertapa. Kemudian ia berpendapat bahawa bertapa juga tak ada gunanya, dan lalu ‎mencari jalan tengah (majhima patipada ). Jalan tengah ini merupakan kompromi antara ‎kehidupan berfoya-foya yang terlalu memuaskan hawa nafsu dan kehidupan bertapa yang ‎terlalu menyiksa diri.‎

Di bawah sebatang pohon Bodhi, ia berkata tidak akan meninggalkan posisinya sampai ia ‎menemukan Kebenaran. Pada usia 35 tahun, ia mencapai Pencerahan. Pada saat itu ia ‎dikenal sebagai Gautama Buddha, atau hanya "Buddha" saja.‎

Untuk 45 tahun selanjutnya, ia menelusuri dataran Gangga di tengah India (daerah ‎mengalirnya sungai Gangga dan anak-anak sungainya), sambil menyebarkan ajarannya ‎kepada sejumlah orang yang berbeza-beza.‎

Keengganan Buddha untuk mengangkat seorang penerus atau merasmikan ajarannya ‎mengakibatkan munculnya banyak aliran mazhab dalam jangka waktu 400 tahun. ‎


Tahap awal agama Buddha‎

Sebelum disebarkan di bawah perlindungan maharaja Asoka pada abad ke-3 SM, agama ‎Buddha kelihatannya hanya sebuah fenomena kecil saja, dan sejarah peristiwa-peristiwa ‎yang membentuk agama ini tidaklah banyak tercatat. Dua konsili (sidang umum) ‎pembentukan dikatakan pernah terjadi, meski pengetahuan kita akan ini berdasarkan ‎catatan-catatan dari kemudian hari. Konsili-konsili (juga disebut pasamuhan agung) ini ‎berusaha membahas formalisasi doktrin-doktrin Buddhis, dan beberapa perpecahan ‎dalam gerakan Buddha.‎


Persidangan Buddha Pertama (abad ke-5 SM)‎

Pemuafakatan pertama Buddha diadakan tidak lama setelah Buddha mati di bawah ‎perlindungan raja Ajatasattu dari Kekaisaran Magadha, dan dikepalai oleh seorang rahib ‎bernama Mahakassapa, di Rajagaha (sekarang disebut Rajgir). Tujuan pertemuan ini ‎adalah untuk menetapkan kutipan-kutipan Buddha (sutta (Buddha) dan ‎mengkodifikasikan hukum-hukum monastik (vinaya): Ananda, salah seorang murid ‎utama Buddha dan saudara sepupunya, diundang untuk mencatatkan ajaran-ajaran ‎Buddha, dan Upali, seorang murid lainnya, mencatat hukum-hukum Vinaya. Ini ‎kemudian menjadi dasar undang-undang Pali, yang telah menjadi teks rujukan dasar pada ‎seluruh masa sejarah agama Buddha.‎


Persidangan Kedua Buddha (383 SM)‎

Pemuafakatan kedua Buddha diadakan oleh raja Kalasoka di Vaisali, dengan mengikuti ‎konflik-konflik antara mazhab tradisionalis dan gerakan-gerakan yang lebih liberal dan ‎menyebut diri mereka sendiri kaum Mahasanghika.‎

Mazhab-mazhab tradisional menganggap Buddha adalah seorang manusia biasa yang ‎mencapai pencerahan, yang juga boleh dicapai oleh para Bhiksu yang mentaati peraturan ‎monastik dan mempraktikkan ajaran Buddha demi mengatasi Samsara dan mencapai ‎Arhat. Namun kaum Mahasanghika yang ingin memisahkan diri, menganggap ini terlalu ‎individualistik dan ego. Mereka menganggap bahawa tujuan untuk menjadi Arhat tidak ‎cukup, dan menyatakan bahawa tujuan yang sejati adalah mencapai status Buddha penuh, ‎dalam erti membuka jalan kefahaman.‎

Mazhab Mahayana yang muncul setelah itu menjadi pendukung peraturan monastik yang ‎lebih longgar dan lebih menarik bagi sebahagian besar kaum kerohanian dan kaum awam ‎

Menurut catatan Kharoshti yang ditemukan dekat Oxus dan bertarikh abad ‎pertama.persidangan ini berakhir dengan penolakan ajaran kaum Mahasanghika. Mereka ‎meninggalkan sidang dan bertahan selama beberapa abad di barat laut India dan Asia ‎Tengah ‎

Dakwah Asoka (+/- 260 SM)‎
‎ ‎
Kapital (menara) sebuah tugu yang didirikan oleh maharaja Asoka di Sarnath +/- 250 ‎SM.Maharaja Asoka dari Kekaisaran Maurya (273–232 SM) masuk agama Buddha ‎setelah menaklukkan wilayah Kalingga (sekarang Orissa) di India timur secara berdarah. ‎Kerana menyesali perbuatannya yang keji, sang maharaja ini lalu memutuskan untuk ‎meninggalkan kekerasan dan menyebarkan ajaran Buddha dengan membangun tugu-tugu ‎di mana ia menghimbau untuk menghormati segala makhluk yang hidup dan mengajak ‎orang-orang untuk mentaati Dharma. Asoka juga membangun jalan-jalan dan rumah sakit ‎di seluruh negeri.‎

Tempoh ini menandai penyebaran agama Buddha di luar India. Menurut prasasti dan ‎pilar yang ditinggalkan Asoka (piagam-piagam Asoka), utusan dikirimkan ke pelbagai ‎negara untuk menyebarkan agama Buddha, sampai sejauh kerajaan-kerajaan Yunani di ‎barat dan terutama di kerajaan Baktria-Yunani yang merupakan wilayah terdekat. ‎Kemungkinan besar mereka juga sampai di daerah Laut Tengah menurut prasasti-prasasti ‎Asoka.‎


Persidangani Buddha Ketiga (+/- 250 SM)‎

Maharaja Asoka mengatur Persidangan Buddha ketiga sekitar tahun 250 SM di ‎Pataliputra (sekarang Patna). Persidangan ini dipimpin oleh rahib Moggaliputta. Tujuan ‎Persidangan adalah mencari titik persefahanan antara mazhab-mazhab Buddha yang ‎berzeda-beza, melancarkan pergerakan seruan Buddha, terutama dari mereka yang ‎tertarik dengan perlindungan kerajaan dan organisasi pengiriman pendakwah Buddha ke ‎mereta dunia.‎

Kanon Pali (Tipitaka, atau Tripitaka dalam bahasa Sansekerta, dan secara harafiah bererti ‎‎"Tiga Keranjang"), yang memuat teks-teks rujukan tradisional Buddha dan dianggap ‎diturunkan langsung dari sang Buddha, diresmikan penggunaannya saat itu. Tipitaka ‎terdiri dari doktrin (Sutra Pitaka), peraturan monastik (Vinaya Pitaka) dan ditambah ‎dengan kumpulan filsafat (Abhidharma Pitaka).‎

Usaha-usaha Asoka untuk mejernihkan agama Buddha juga mengakibatkan gerakan-‎gerakan lain pula yang muncul. Terutama, setelah tahun 250 SM, kaum Sarvastidin (yang ‎telah ditolak dari menghadiri persidangan ketiga, menurut tradisi Theravada) dan kaum ‎Dharmaguptaka menjadi berpengaruh di India barat laut dan Asia Tengah, sampai masa ‎Kekaisaran Kushan pada abad-abad pertama Masehi. ‎

Para pengikut Dharmaguptaka memiliki ciri khas kepercayaan mereka bahawa sang ‎Buddha berada di atas dan terpisah dari anggota masyarakat Buddha lainnya. Sedangkan ‎kaum Sarvastivadin percaya bahawa masa lampau, masa kini dan masa depan terjadi ‎pada saat yang sama.‎


Dunia Helenistik (Yunani)‎

Beberapa prasati Piagam Asoka menulis tentang usaha-usaha yang telah dilaksanakan ‎oleh Asoka untuk mempromosikan agama Buddha di dunia Helenistik (Yunani), yang ‎ketika itu ada kesinambungan tanpa putus dari India sampai Yunani. Piagam-piagam ‎Asoka menunjukkan pengertian yang mendalam mengenai sistem politik di wilayah-‎wilayah Helenistik: tempat dan lokasi raja-raja Yunani penting disebutkan, dan mereka ‎disebut sebagai penerima dakwah agama Buddha: Antiokhus II Theos dari Kerajaan ‎Seleukus (261–246 SM), Ptolemeus II Filadelfos dari Mesir (285–247 SM), Antigonus ‎Gonatas dari Makedonia (276–239 SM), Magas dari Kirene (288–258 SM), dan ‎Alexander dari Epirus (272–255 SM).‎

Dakwah agama Buddha semasa pemerintahan maharaja Asoka (260–218 ‎SM)."Penaklukan Dharma telah dilaksanakan dengan jayanya, hingga keperbatasan ‎negara bahkan sehingga enam ratus yojana (6,400 kilometer) jauhnya, di mana sang raja ‎Yunani Antiochos memerintah, di sana di mana empat raja bernama Ptolemeus, ‎Antigonos, Magas dan Alexander bertakhta, dan juga di sebelah selatan di antara kaum ‎Chola, Pandya, dan sejauh Tamraparni." (Piagam Asoka, Piagam Batu ke-13, S. ‎Dhammika) ‎

Kemudian, menurut beberapa sumber dalam bahasa Pali, beberapa utusan Asoka adalah ‎bhiksu-bhiksu Yunani, yang menunjukkan eratnya pertukaran agama antara kedua ‎budaya ini:‎

‎"Ketika sang thera (sesepuh) Moggaliputta, sang pencerah agama, sang Penakluk (Asoka) ‎telah menyelesaikan Persidangan Ketiga, beliau mengirimkan wakil-wakil ke merata ‎tempat antaranya ke Aparantaka (negeri-negeri barat yang biasanya merujuk Gujarat dan ‎Sindhu), Disini beliau mengirimkan seorang Yunani bernama Dhammarakkhita". ‎‎(Mahavamsa XII). ‎

Tidaklah jelas berapa jauh hubungan ini berjalan, tetapi beberapa pakar mengatakan ‎bahawa sampai suatu masa tertentu ada pertentangan antara falsafah Yunani dan ajaran ‎Buddha di tanah-tanah Helenik ketika itu. Mereka terutama menunjukkan keberadaan ‎komunitas Buddha di Dunia Helenistik, terutama di Alexandria (disebut oleh Clemens ‎dari Alexandria), dan keberadaan sebuah ordo-monastik pra-Kristen bernama ‎Therapeutae (kemungkinan diambil dari kata Pali "Theraputta"), yang kemungkinan ‎‎"mengambil ilham dari ajaran-ajaran dan penerapan ilmu tapa-semadi Buddha" (Robert ‎Lissen).‎

Mulai dari tahun 100 SM, simbol "bintang di tengah mahkota", juga secara alternatif ‎disebut "cakra berruji delapan" dan kemungkinan dipengaruhi rekaan Dharmacakra ‎Buddha, mulai muncul di jubah-jubah raja Yahudi.‎

Raja Alexander Yaneus (103-76 SM). Alexander Yaneus dihubungkan dengan sekte ‎falsafi Yunani, kaum Saduki dan dengan ordo monastik Essenes, yang merupakan cikal-‎bakal agama Kristen. Penggambaran cakra atau roda berruji delapan ini dilanjutkan oleh ‎jandanya, Ratu Alexandra, sampai orang Romawi menginvasi Yudea pada 63 SM.‎

Batu-batu nisan Buddha dari era Ptolemeus juga ditemukan di kota Alexandria, dengan ‎hiasan Dharmacakra (Tarn, "The Greeks in Bactria and India"). Dalam mengkomentari ‎keberadaan orang-orang Buddha di Alexandria, beberapa pakar menyatakan bahawa ‎‎“Kelak pada tempat ini juga beberapa pusat agama Kristen yang paling aktif didirikan” ‎‎(Robert Linssen "Zen living").‎

Dakwah ke Asia

Di daerah-daerah sebelah timur anak benua Hindia (sekarang Myanmar), Budaya India ‎banyak mempengaruhi sukubangsa Mon. Dikatakan suku Mon mulai masuk agama ‎Buddha sekitar tahun 200 SM berkat dakwah maharaja Asoka dari India, sebelum ‎perpecahan antara aliran Mahayana dan Hinayana. Candi-candi Buddha Mon awal, ‎seperti Peikthano di Myanmar tengah, ditarikh berasal dari abad pertama sampai abad ke-‎‎5 Masehi.‎

Penggambaran suku Mon mengenai (Dharmacakra), seni dari Dvaravati, +/-abad ke-‎‎8.Seni Buddha suku Mon terutama dipengaruhi seni India kaum Gupta dan periode pasca ‎Gupta. Gaya manneris mereka menyebar di Asia Tenggara mengikuti ekspansi kerajaan ‎Mon antara abad ke-5 dan abad ke-8. Aliran Theravada meluas di bagian utara Asia ‎Tenggara di bawah pengaruh Mon, sampai diganti secara bertahap dengan aliran ‎Mahayana sejak abad ke-6.‎

Agama Buddha konon dibawa ke Sri Lanka oleh putra Asoka Mahinda dan enam ‎kawannya semasa abad ke-2 SM. Mereka berhasil menarik Raja Devanampiva Tissa dan ‎banyak anggota bangsawan masuk agama Buddha. Inilah waktunya kapan wihara ‎Mahavihara, pusat aliran Ortodoks Singhala, dibangunt. Kanon Pali dimulai ditulis di Sri ‎Lanka semasa kekuasaan Raja Vittagamani (memerintah 29–17 SM), dan tradisi ‎Theravada berkembang di sana. Beberapa komentator agama Buddha juga bermukim di ‎sana seperti Buddhaghosa (abad ke-4 sampai ke-5). Meski aliran Mahayana kemudian ‎mendapatkan pengaruh kala itu, akhirnya aliran Theravada yang berjaya dan Sri Lanka ‎akhirnya menjadi benteng terakhir aliran Theravada, dari mana aliran ini akan disebarkan ‎lagi ke Asia Tenggara mulai abad ke-11.‎

Ada pula sebuah legenda, yang tidak didukung langsung oleh bukti-bukti piagam, ‎bahawa Asoka pernah mengirim seorang misionaris ke utara, melalui pegunungan ‎Himalaya, menuju ke Khotan di dataran rendah Tarim, kala itu tanah sebuah bangsa ‎Indo-Eropa, bangsa Tokharia.‎


Penindasan oleh dinasti Sungga (abad ke-2 sampai abad ke-1 SM)‎

Dinasti Sungga (185–73 SM) didirikan pada tahun 185 SM, kurang lebih 50 tahun setelah ‎mangkatnya maharaja Asoka. Setelah membunuh Raja Brhadrata (raja terakhir dinasti ‎Maurya), hulubalang tentara Pusyamitra Sunga naik takhta. Ia adalah seorang Brahmana ‎ortodoks, dan Sunga dikenal karena kebencian dan penindasannya terhadap kaum-kaum ‎Buddha. Dicatat ia telah "merusak wihara dan membunuh para bhiksu" (Divyavadana, ‎pp. 429–434): 84.000 stupa Buddha yang telah dibangun Asoka dirusak (R. Thaper), dan ‎‎100 keping koin emas ditawarkan untuk setiap kepala bhiksu Buddha (Indian Historical ‎Quarterly Vol. XXII, halaman 81 dst. dikutip di Hars.407). Sejumlah besar wihara ‎Buddha diubah menjadi kuil Hindu, seperti di Nalanda, Bodhgaya, Sarnath, dan Mathura.‎


Hubungan Buddha-Yunani (abad ke-2 sampai abad pertama Masehi)‎
‎ ‎
Drakhma perak Menander I (berkuasa +/- 160–135 SM).‎
Obv: huruf Yunani, BASILEOS SOTHROS MENANDROY secara harafiah "Raja ‎Penyelamat Menander".Di wilayah-wilayah barat Anak benua India, kerajaan-kerajaan ‎Yunani yang bertetangga sudah ada di Baktria (sekarang di Afghanistan utara) semenjak ‎penaklukan oleh Alexander yang Agung pada sekitar 326 SM: pertama-tama kaum ‎Seleukus dari kurang lebih tahun 323 SM, lalu Kerajaan Baktria-Yunani dari kurang ‎lebih tahun 250 SM.‎

Arca Buddha-Yunani, salah satu penggambaran Buddha, abad pertama sampai abad ke-2 ‎Masehi, Gandhara.Raja Baktria-Yunani Demetrius I dari Baktria, menginvasi India pada ‎tahun 180 SM dan sampai sejauh Pataliputra. Kemudian sebuah Kerajaan Yunani-India ‎didirikan yang akan lestari di India bagian utara sampai akhir abad pertama SM.‎

Agama Buddha berkembang di bawah naungan raja-raja Yunani-India, dan pernah ‎diutarakan bahawa maksud mereka menginvasi India adalah untuk menunjukkan ‎dukungan mereka terhadap Kekaisaran Maurya dan melindungi para penganut Buddha ‎dari penindasan kaum Sungga (185–73 SM).‎

Salah seorang raja Yunani-India yang termasyhur adalah Raja Menander I (yang ‎berkuasa dari +/- 160–135 SM). Kelihatannya beliau masuk agama Buddha dan ‎digambarkan dalam tradisi Mahayana sebagai salah satu sponsor agama ini, sama dengan ‎maharaja Asoka atau seorang raja Kushan dari masa yang akan datang, raja Kaniska. ‎Koin-koin Menander memuat tulisan "Raja Penyelamat" dalam bahasa Yunani, dan ‎‎"Maharaja Dharma" dalam aksara Kharosti. Pertukaran budaya secara langsung ‎ditunjukkan dalam dialog Milinda Panha antara raja Yunani Menander I dan sang bhiksu ‎Nagasena pada sekitar tahun 160 SM. Setelah mangkatnya, maka demi menghormatinya, ‎abu pembakarannya diklaim oleh kota-kota yang dikuasainya dan ditaruh di stupa-stupa ‎tempat pemujaannya, mirip dengan sang Buddha Gautama (Plutarkhus, Praec. reip. ger. ‎‎28, 6).‎

Interaksi antara budaya Yunani dan Buddha kemungkinan memiliki pengaruh dalam ‎perkembangan aliran Mahayana, sementara kepercayaan ini mengembangkan pendekatan ‎falsafinya yang canggih dan perlakuan Buddha yang mirip dengan Dewa-Dewa Yunani. ‎Kira-kira juga kala seperti ini pelukisan Buddha secara antropomorfis dilakukan, ‎seringkali dalam bentuk gaya seni Buddha-Yunani: "One might regard the classical ‎influence as including the general idea of representing a man-god in this purely human ‎form, which was of course well familiar in the West, and it is very likely that the example ‎of westerner's treatment of their gods was indeed an important factor in the innovation" ‎‎(Boardman, "The Diffusion of Classical Art in Antiquity").‎


Berkembangnya aliran Mahayana (Abad Pertama SM-Abad ke-2)‎
‎ ‎
Koin emas Kekaisaran Kushan memperlihatkan maharaja Kanishka I (~100–126 Masehi) ‎dengan sebuah lukisan Helenistik Buddha, dan kata "Boddo" dalam huruf ‎Yunani.Berkembangnya agama Buddha Mahayana dari abad ke-1 SM diiringi dengan ‎perubahan kompleks politik di India barat laut. Kerajaan-kerajaan Yunani-India ini secara ‎bertahap dikalahkan dan diasimilasi oleh kaum nomad Indo-Eropa yang berasal dari Asia ‎Tengah, yaitu kaum Schytia India, dan lalu kaum Yuezhi, yang mendirikan Kekaisaran ‎Kushan dari kira-kira tahun 12 SM.‎

Kaum Kushan menunjang agama Buddha dan konsili keempat Buddha kemudian dibuka ‎oleh maharaja Kanishka, pada kira-kira tahun 100 Masehi di Jalandhar atau di Kashmir. ‎Peristiwa ini seringkali diasosiasikan dengan munculnya aliran Mahayana secara resmi ‎dan pecahnya aliran ini dengan aliran Theravada. Mazhab Theravada tidak mengakui ‎keabsahan konsili ini dan seringkali menyebutnya "konsili rahib bidaah".‎

Konon Kanishka mengumpulkan 500 bhiksu di Kashmir, yang dikepalai oleh Vasumitra, ‎untuk menyunting Tripitaka dan memberikan komentar. Maka konon pada konsili ini ‎telah dihasilkan 300.000 bait dan lebih dari 9 juta dalil-dalil. Karya ini memerlukan ‎waktu 12 tahun untuk diselesaikan.‎

Konsili ini tidak berdasarkan kanon Pali yang asli (Tipitaka). Sebaliknya, sekelompok ‎teks-teks suci diabsahkan dan juga prinsip-prinsip dasar doktrin Mahayana disusun. Teks-‎teks suci yang baru ini, biasanya dalam bahasa Gandhari dan aksara Kharosthi kemudian ‎ditulis ulang dalam bahasa Sansekerta yang sudah menjadi bahasa klasik. Bagi banyak ‎pakar hal ini merupakan titik balik penting dalam penyebaran pemikiran Buddha.‎

Wujud baru Buddhisme ini ditandai dengan pelakuan Buddha yang mirip dilakukan ‎bagaikan Dewa atau bahkan Tuhan. Gagasan yang berada di belakangnya ialah bahawa ‎semua makhluk hidup memiliki alam dasar Buddha dan seyogyanya bercita-cita meraih ‎‎"Kebuddhaan". Ada pula sinkretisme keagamaan terjadi karena pengaruh banyak ‎kebudayaan yang berada di India bagian barat laut dan Kekaisaran Kushan.‎


Penyebaran Mahayana (Abad pertama sampai abad ke-10 Masehi)‎
‎ ‎
Penyebaran aliran Mahayana antara abad pertama - abad ke-10 Masehi.Dari saat itu dan ‎dalam kurun waktu beberapa abad, Mahayana berkembang dan menyebar ke arah timur. ‎Dari India ke Asia Tenggara, lalu juga ke utara ke Asia Tengah, Tiongkok, Korea, dan ‎akhirnya Jepang pada tahun 538.‎


Kelahiran kembali Theravada (abad ke-11 sampai sekarang)‎
‎ ‎
Penyebaran aliran Buddha Theravada dari abad ke-11.Mulai abad ke-11, hancurnya ‎agama Buddha di anak benua India oleh serbuan Islam menyebabkan kemunduran aliran ‎Mahayana di Asia Tenggara. Rute daratan lewat anak benua India menjadi bahaya, maka ‎arah perjalanan laut langsung di antara Timur Tengah lewat Sri Lanka dan ke Cina ‎terjadi, menyebabkan dipeluknya aliran Theravada Pali kanon, lalu diperkenalkan ke ‎daerah sekitarnya sekitar abad ke-11 dari Sri Lanka.‎

Raja Anawrahta (1044–1077), pendiri sejarah kekaisaran Birma, mempersatukan negara ‎dan memeluk aliran Theravada. Ini memulai membangun ribuan candi Budha Pagan, ibu ‎kota, di antara abad ke-11 dan abad ke-13. Sekitar 2.000 di antaranya masih berdiri. ‎Kekuasaan orang Birma surut dengan kenaikan orang Thai, dan dengan ditaklukannya ‎ibu kota Pagan oleh orang Mongolia pada 1287, tetapi aliran Buddha Theravada masih ‎merupakan kepercayaan utama rakyat Myanmar sampai hari ini.‎

Kepercayaan Theravada juga dipeluk oleh kerajaan etnik Thai Sukhothai sekitar 1260. ‎Theravada lebih jauh menjadi kuat selama masa Ayutthaya (abad ke-14 sampai abad ke-‎‎18), menjadi bagian integral masyarakat Thai. Di daratan Asia Tenggara, Theravada terus ‎menyebar ke Laos dan Kamboja pada abad ke-13.‎

Tetapi, mulai abad ke-14, di daerah-daerah ujung pesisir dan kepulauan Asia Tenggara, ‎pengaruh Islam ternyata lebih kuat, mengembang ke dalam Malaysia, Indonesia, dan ‎kebanyakan pulau hingga ke selatan Filipina.‎


BIOGRAFI SIDDHARTA GAUTAMA

Dalam suatu riwayat lain terdapat tujuh peringkat penceritaan kelahiran Buddha. ‎

Peringkat 1: Mimpi pelik Raja Kapilavastu. ialah ayah kepada Buddha, iaitu Siddharta ‎‎Gautama. Walaupun raja dah lama berkahwin dengan Ratu Maha Maya, tetapi masih ‎‎tidak dapat cahaya mata. Semasa Ratu Maha Maya berumur 40, pada suatu malam, ratu ‎‎bermimpi pelik. Dalam mimpi itu, ratu ternampak seorang pemuda yang segak ‎‎menunggang seekor gajah putih yang besar di atas langit dan makin mendekatinya. ‎‎Pemuda dengan gajah putih itu telah masuk ke dalam perut ratu melalui bahagian bawah ‎‎lengan kiri ratu. Ratu bangun terkejut dan sedar bahawa itu cuma mimpi sahaja. Tidak ‎‎lama kemudian selepas mimpi pelik itu, ratu pun mengandung. ‎

Peringkat 2: Kelahiran Masa 10 bulan lalu dengan cepat. Pada suatu hari, ratu meminta ‎‎untuk berjalan-jalan di Taman Lumbini. Selepas itu ratu akan balik ke rumah ibunya ‎‎untuk melahirkan anaknya. Semasa di tengah-tengah perjalanan dalam Taman Lumbini… ‎‎

Ratu Maha Maya telah melahirkan anak puteranya, Siddharta Gautama (623 M pada saat ‎‎ratu berdiri memegang dahan pohon sal. Semasa melahirkan anak putera, ratu tidak ‎‎mengalami sebarang kesakitan atau kesulitan. ‎

Pada masa kelahiran anak putera, perkara pelik telah pun berlaku. Sebaik saja anak putera ‎‎dilahirkan, anak putera telah berjalan sebanyak 7 langkah, dan setiap langkah itu telah ‎‎mengembangkan sekuntum bunga teratai. ‎

Mata anak putera pula melihat ke 4 arah dari sekelilingnya dan berkata: “ Ini merupakan ‎‎kelahiran saya yang terakhir di dunia ini. Saya dilahirkan supaya menjadi Buddha. ‎‎Sayalah orang yang paling mulia dan akan membawa ilmu dan ajaran untuk ‎‎menyelamatkan semua insan di dunia ini.” Selepas kata-kata itu, 2 jenis air turun dari ‎‎langit telah memandikan anak putera. Selain itu, banyak dewa-dewi telah tiba untuk ‎‎mengalu-alukan kelahiran bakal Buddha ini. Anak putera tidur di sebelah ibundanya. ‎‎Tiba-tiba sehelai baju telah jatuh dari langit ke atas badan anak putera. Pada masa itu, ‎‎segala yang buruk di atas dunia ini berubah menjadi baik secara tiba-tibanya. Raja berasa ‎‎amat gembira tetapi kerisauan turut menimbul kerana kemunculan semua perkara pelik ‎‎ini. ‎

Selepas Siddharta Gautama dilahirkan, satu zahid telah meramalkan bahawa Siddharta ‎‎Gautama bukanlah orang biasa. Sama ada bakal seorang raja yang berkaliber ataupun ‎‎seorang penyelamat dunia yang mulia. ‎

Pada hari ketujuh selepas kelahiran anak putera, ibundanya Ratu Maha Maya telah ‎‎meninggal dunia. Selepas itu, Siddharta dijaga oleh adik kembar Ratu Maha Maya. ‎‎Putera Siddharta hidup dalam istana dan telah diberikan pendidikan yang paling bagus. ‎‎Semasa Siddharta berumur 7 hingga 12 tahun, Siddharta telah mempelajari segala ilmu ‎‎yang diajar. Selain itu, Siddharta juga telah mahir dalam ilmu pertahanan. Raja amat ‎‎takut anak puteranya akan menjadi Buddha kelak. Oleh itu, Raja telah melakukan apa ‎‎yang sedaya upaya untuk melarang anak putera daripada memikirkan ketidakseimbangan ‎‎dunia ini. Raja telah mengaturkan perkahwinan Siddharta dengan Puteri Yasodhara. Raja ‎‎menganggap bahawa perkahwinan ini akan dapat mengikat anaknya daripada menjadi ‎‎Buddha, tetapi semua usaha Raja tersia-sia. ‎

Putera Siddharta minta kebenaran untuk berjalan-jalan di luar istana. Siddharta ‎‎ternampak segala keadaan yang amat memilukan hatinya. Orang sakit, mayat, orang ‎‎miskin yang sedang bersusah payah untuk hidup, dan juga pengemis yang bertahan lapar. ‎‎Banyak soalan telah bertimbunan dalam otak fikiran Siddharta, tetapi tiada sesiapa yang ‎‎boleh menjawabnya. Akhirnya, Putera Siddharta membuat keputusannya… ‎

Peringkat 3: Menjadi Zahid/sami ‎
Pada usia 20 tahun, Siddharta telah meninggalkan kehidupan di istana dan juga anak ‎‎isterinya, bertekad untuk menjadi seorang zahid/sami. Sudah bertahun-tahun Siddharta ‎‎berusaha untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan dalam hatinya. Siddharta ‎‎menyesuaikan dirinya makan sebiji bijiran sehari tetapi semua usaha ini tidak berguna. ‎‎Siddharta kian menjadi kurus dan tidak bermaya. ‎

Pada suatu hari, Siddharta terdengar sesuatu yang dikatakan oleh pemain muzik lalu ‎‎sedar tentang kepentingannya keseimbangan. Siddharta tersedar. Bermula dari saat ‎‎kesedaran Siddharta itu, Siddharta telah menerima susu yang diberikan oleh seorang ‎‎gadis yang baik hati. Selepas itu, Siddharta telah berjalan sampai ke bawah sepohon ‎‎pokok yang bernama Bodhi dan memberi sumpahnya bahawa jika tidak dapat menemui ‎‎kebenaran dan jawapan untuk semua soalan itu, dia tidak akan meninggalkan tempat itu. ‎

Peringkat 4: Mengusirkan kekuatan jahat ‎
Raja syaitan hendak menghalang Siddharta daripada mencapai kefahaman itu. Raja ‎‎syaitan cuba mencederakan Siddharta, binatang atau syaitan yang ganas juga diperintah ‎‎keluar untuk menyerang Siddharta. ‎

Selain itu, 3 anak perempuan raja syaitan juga cuba untuk mengoda Siddharta bagi ‎‎menggagalkan usahanya untuk menemukan kebenaran mulia itu. Walau bagaimanapun, ‎‎Siddharta masih bertenang seperti air. Siddharta langsung tidak mempedulikan ‎‎perbuatan-perbuatan Raja Syaitan ini. ‎

Peringkat 5: Menjadi Buddha ‎
Selepas berjaya mengusirkan Raja Syaitan, pada usia 35 tahun, Siddharta telah berjaya ‎‎mencapai Makrifat. Pada saat itu, Siddharta Gautama telah menukar gelarannya sebagai ‎‎Gautama Buddha. ‎

Peringkat 6: Penyebaran ajarannya ‎
Buddha memulakan perjalanannya ke merata-rata tempat untuk menyebarkan ilmu dan ‎‎kebenaran mulia. Tanpa mengira kaum atau lapisan masyarakat, Buddha mengajar ‎‎dengan penuh kesabaran dan menjawab segala persoalan orang ramai dengan ‎‎bersungguh-sungguh. ‎

Pengikut-pengikut Buddha kian bertambah. ‎
Pada suatu hari, semasa Buddha sedang bertapa, tiba-tiba keadaan ayahandanya terpancar ‎‎dalam otak fikiran Buddha. Buddha tahu bahawa ayahnya mengalami sakit yang teruk ‎‎sekali. Pengikut Raja telah datang kepda Buddha dan memberitahu Buddha bahawa ‎‎ayahnya ingin melihat anaknya buat kali terakhir. Buddha tidak lagi menolak. Buddha ‎‎pun balik ke istana untuk menjenguk ayahnya. Tiba di istana, maharaja yang sudah ‎‎berumur 93 tahun sedang berbaring. Buddha mendekatinya, maharaja menghulurkan ‎‎tangannya. ‎

Buddha dengan segera memegang tangan ayahnya. Ayahnya berkata bahawa dia tidak ‎‎menyesal tentang peninggalan Siddharta, kerana sekarang Siddharta telah pun menjadi ‎‎Buddha yang dihormati oleh setiap insan di dunia ini. Selepas kata-kata itu, Raja telah ‎‎mangkat. Setiap orang di istana menangis teresak-esak kecuali Buddha yang melihat ‎‎ayahnya dengan tenang. ‎

Selepas Buddha muncul di istana, banyak saudara-mara dan kaum kerabat diraja ‎‎mengambil keputusan untuk mengikut Buddha. Buddha tidak menolak tetapi menerima ‎‎mereka dengan hati yang ikhlas. ‎

Gautama Buddha telah menyebarkan ajarannya selama 49 tahun tanpa berhenti di merata-‎‎rata tempat. ‎

Peringkat 7: Kematian Buddha ‎
Pada masa Buddha menjangkau usia 80 tahunnya, Buddha telah meramalkan ‎‎kematiannya. Pada jangka masa menunggu masa kematiannya, Buddha masih lagi ‎‎mengajar pengikut-pengikutnya. Pada bulan 2 hari ke-15, di tengah malam yang pancaran ‎‎cahaya bulan yang terang dan bulat itu, Buddha telah melelapkan matanya buat selama-‎‎lamanya. ‎

No comments: