Kitab Injil

Kitab Injil : (إنجيل ) Injīl merupakan salah satu daripada empat buah kitab yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. dan diterima oleh Islam sebagai kitab yang wajib diimani dan dipercayai. Kitab ini mengandungi wahyu Allah Taala kepada Nabi Isa a.s. Ia diturunkan khusus untuk umat Nabi Isa a.s. Umat nabi Isa a.s. disebut sebagai umat Nasara. Al-Qur’an menyebut dalam kebanyakkan surah tentang umat Nasara ini. Antaranya surah Al-Baqarah, Al-Ma’idah, Al-Taubah, Al-Haj dan lain-lain.

Kitab Injil merupakan kesinambungan kitab-kitab Nabi Allah yang terdahulu iaitu Zabur dan Taurat. Kitab Injil kemudian diikuti dengan penurunan kitab suci yang terakhir iaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad s.a.w, sebagai pelengkap kepada semua kitab-kitab suci yang sebelumnya. Dengan turunnya Al-Quran, secara tidak langsung semua ajaran kitab-kitab yang terdahulu termansuh dengan sendirinya.

Al-Quran dengan tegas menyatakan bahawa Injil dan Taurat telah ditahrif (diubahsuai iaitu ditokok tambah dan dikurangi) oleh penganut-penganutnya yang menyeleweng selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Semua versi Bible telah dipinda dengan sewenang-wenangnya oleh penganut Kristian. Dari satu versi kepada satu versi sehingga sukar mencari 2 versi yang hampir sama. Hanya Injil 'Barnaba' (kalau masih ada) dipercayai masih mengandungi isi kandungan yang hampir seasli Kitab Taurat. Tetapi 'Barnaba' ditolak dan tidak diakui sebagai kitab ajaran Kristian.

Di dalam surah al-Maidah, ayat 13, Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud :


Al-Ma’idah 13. Maka Dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, Kami laknatkan mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu (tidak mahu menerima kebenaran). mereka sentiasa mengubah Kalimah-kalimah (yang ada di Dalam Kitab Taurat Dengan memutarnya) dari tempat-tempatnya (dan maksudnya) Yang sebenar, dan mereka melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa Yang diperingatkan mereka mereka dengannya. dan Engkau (Wahai Muhammad) sentiasa dapat melihat perbuatan khianat Yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka (yang tidak berlaku khianat). oleh itu, maafkanlah mereka (jika mereka sedia bertaubat) dan janganlah dihiraukan, kerana Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang Yang berusaha supaya baik amalannya.
Kalau kita baca Injil versi sekarang tidak ada ayat yang memberikan nama pada buku yang dipegang umat Kristian sebagai Injil. Orang Barat menyebutnya Bible (Biblos=buku) dari kata Yunani “Biblia”.. Istilah Bible di Indonesia diganti dengan Alkitab yang diertikan “tulisan-tulisan”. Bibel yang diakui namanya “kanonik”, sedang yang tidak diakui atau tidak boleh dibaca oleh orang Kristian disebut “apokripa”. Ada Bibel yang tidak diakui oleh Kristian Mazhab Protestan tetapi diakui oleh Kristian Mazhab Katolik namanya “deuterokanonika”.

Injil dalam Al-Qur'an
Di dalam Surah Ali 'Imran Allah befirman;

Ali Imran 3. Ia menurunkan kepadamu (Wahai Muhammad) Kitab suci (Al-Quran) Dengan mengandungi kebenaran, Yang mengesahkan isi Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan ia juga Yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil. 4. Sebelum (Al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia. dan ia juga Yang menurunkan Al-Furqaan (yang membezakan antara Yang benar Dengan Yang salah). Sesungguhnya orang-orang Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa Yang amat berat. dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas Dengan azab seksa (kepada golongan Yang bersalah).


Al-Maidah 46. Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat Yang diturunkan sebelumnya; dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, Yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya Yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa Yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa.

Allah s.w.t. juga berfirman dalam surah Al-Hadid, firmanNya;


Al-Hadid 27. Kemudian Kami iringi sesudah - mereka: Rasul-rasul Kami silih berganti, dan Kami iringi lagi Dengan Nabi Isa Ibni Maryam, serta Kami berikan kepadanya: Kitab Injil; dan Kami jadikan Dalam hati orang-orang Yang mengikutnya perasaan belas kasihan (sesama sendiri). dan (perbuatan mereka beribadat secara) "Rahbaniyyah" - merekalah sahaja Yang mengadakan dan merekanya; Kami tidak mewajibkannya atas mereka; (Mereka berbuat demikian) kerana mencari keredaan Allah; Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut Yang sewajibnya. oleh itu, orang-orang Yang beriman (kepada Nabi Muhammad) di antara mereka, Kami berikan pahalanya, dan (sebaliknya) banyak di antara mereka Yang fasik - derhaka.
Namun begitu, Al-Qur'an menyebut nama-nama kitab yang terdahulu dan kandungannya yang berupa ajaran kepada umat pada waktu tersebut, sebagai tanda kewajiban umat Islam mempercayai "kewujudannya" dan bukan sebagai ikutan , iaitu selepas turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana ayat 3 dan 4 dalam Surah Ali 'Imran seperti yang tertulis di atas.

Perkataan "Injil" dalam al-Qur'an
Perkataan "Injil" muncul di dalam al-Qur'an pada banyak tempat secara jelas dan secara pemahaman. Perkataan Injil disebut secara jelas iaitu pada;

Surah Al-Ma’idah : 46, 47, 66, 68, 110, 140
Surah Ali Imran : 3, 48, 65 dan 184
Surah Al-Fath : 29
Surah Asy Syuura : 14
Surah Al-A’raf : 157
Surah Al-Hadid : 27
Surah Az-Zukruf : 63


Perkataan "Injil" di dalam al-Quran tidak merujuk kepada Kitab Bible kini yang dimiliki dan dibaca oleh penganut-penganut agama Kristian sekarang, ataupun keempat-empat Gospel. Perkataan "Injil" yang digunakan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan dokumen-dokumen Islam yang awal merujuk khas kepada wahyu Allah kepada Nabi Isa a.s, dan tidak merujuk kepada "Bible" yang dipegang oleh penganut ajaran Kristian masa kini.

Di dalam al-Quran, dengan jelas menyatakan bahawa manusia telah mentahrif (mengubah, iaitu menokok-tambah dan mengurangi) sebahagian kitab Injil, khususnya rujukan-rujukan yang mengatakan bahawa Nabi Isa anak tuhan oleh pengikut-pengikutnya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selepas Nabi Isa diangkat ke langit.

Berdasarkan ajaran Islam, Nabi Isa tidak meninggal dunia sewaktu disalibkan dan kemudian dihidupkan semula (seperti yang dikatakan dalam kitab Bible). Umat Islam meyakini bahawa Nabi Isa a.s telah diangkat naik ke langit oleh Allah Taala (beliau tidak pernah disalibkan) dan akan turun kembali di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w.

Firman Allah s.w.t : “Dan kerana ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Surah an-Nisaa’: 157-158 )

 

1 comment:

slowhorn said...

Quote "Berdasarkan ajaran Islam, Nabi Isa tidak meninggal dunia sewaktu disalibkan dan kemudian dihidupkan semula (seperti yang dikatakan dalam kitab Bible). Umat Islam meyakini bahawa Nabi Isa a.s telah diangkat naik ke langit oleh Allah Taala (beliau tidak pernah disalibkan) dan akan turun kembali di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w."

Tuan,
Appreciate if you can quote any surah to support these... To "yakinkan" needs proof acceptable to your brain ... Salam