Mukallaf

Mukallaf : Iaitu 0rang Islam yang dikenakan kewajipan atau perintah agama dan perintah agar menjauhi larangan Allah, kerana telah dewasa, berakal (aqil baligh) serta telah mendengar dan mengetahui adanya seruan Agama Islam kepada mereka. Mereka ini pula sempurna pancainderanya.

Tidak sempurna mukallafnya jika seseorang itu bisu dan pekak sekaligus, ataupun buta dan pekak, kerana mereka tidak mampu memahami ajaran Islam yang disampaikan kepada mereka. Jika sekiranya mereka memahami ajaran Islam walau dengan apa cara sekalipun maka mereka juga termasuk di dalam golongan orang-orang mukallaf.

Orang yang tidak waras atau gila tidak tergolong dalam kumpulan orang mukallaf. Kanak-kanak yang belum baligh juga bukan seorang mukallaf sehinggalah dia mencapai akil baligh. Seorang yang tinggal di suatu tempat yang tidak sampai syariat Islam juga tidak tergolong sebagai mukallaf walaupun seseorang itu sudah akil baligh.

Akil bermaksud berakal, iaitu orang-orang yang sempurna akal fikirannya dan dia boleh membezakan antara perkara atau perbuatan baik atau buruknya.

Baligh bermaksud, seseorang lelaki atau perempuan yang sampai peringkat umurnya yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jika seorang lelaki tanda balighnya ialah apabila bermimpi melakukan persetubuhan atau melihat seseorang melakukan persetubuhan sehingga membawa kepada keluar mani. Hal ini akan berlaku kepada seseorang lelaki seawal umur sembilan tahun atau selewatnya 15 tahun.

Manakala bagi perempuan tanda balighnya ialah apabila keluar darah melalui kemaluannya seawalnya ketika berusia sembilan tahun dan ke atas. Darah yang keluar itu dinamakan Darah Haid.

No comments: