Tajwid

TAJWID: Tajwīd (‎تجويد‎) dari segi bahasanya bermaksud melakukan sesuatu dengan elok ‎yang berasal dari perkataan Jawwada. Pada istilah syarak, tajwid adalah ilmu yang boleh ‎mengenalkan tempat bagi tiap-tiap huruf dengan memberi apa yang patut baginya dari ‎segi sifat-sifat huruf itu seperti menyatakan dan menyembunyikan atau apa yang ‎dimestikan bagi huruf-huruf itu dari sifat-sifat luar dari segi panjang, pendek, tebal, tipis ‎dan sebagainya.‎

Anggaran ilmu tajwid itu ialah menyampaikan dengan sedalamnya kesempurnaan tiap-‎tiap sebutan dari ayat al-Quran. Para ulama menyatakan yang hukum bagi mempelajari ‎tajwid itu adalah fardhu kifayah tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca al-Quran ‎adalah fardhu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf.‎

No comments: