Waqaf Hukum Tajwid

WAQAF : Waqaf dari sudut bahasa ialah berhenti atau menahan manakala dari sudut istilah tajwid ‎pula ialah menghentikan seketika bacaan secara memutuskan suara di akhir perkataan ‎untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Terdapat empat jenis ‎waqaf:‎

‎1. Taamm ( ‎ﺗﺂﻡّ‎ - wakaf sempurna) - apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak ‎berkaitan atau kena-mengena lagi dengan mana-mana kalimah atau perkataan sesudah ‎ayat tersebut atau di hadapannya sama ada berkenaan lafaz atau makna. ‎

‎2. Kaaf (‎ﻛﺎﻒ‎ - wakaf memadai) - apabila berhenti pada satu ayat yang putus tidak ada ‎kena-mengena dengan satu-satu kalimah atau perkataan sesudah ayat tersebut atau di ‎hadapannya pada lafaz sahaja tetapi ada kena-mengena dalam maknanya. ‎

‎3. Hasan (‎ﺣﺴﻦ‎ - wakaf baik) - apabila berhenti pada satu ayat yang ada kena mengena ‎dengan yang sesudah dan sebelumnya pada lafaz sahaja, dengan syarat yang ‎diberhentikan itu telah memenuhi maknanya. ‎

‎4. Qabiih (‎ﻗﺒﻴﺢ‎ - wakaf buruk) - apabila berhenti pada satu-satu ayat tidak sempurna ‎maknanya yang kadang-kala ayat itu ada berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelum dan ‎sesudahnya sama ada pada lafaz atau pada makna. ‎


Tanda-tanda waqaf

‎1. Tanda mim ( ‎ﻤ‎ ) dikenali sebagai Waqaf Lazim. Adalah dikehendaki berhenti seketika ‎apabila mim muncul. Jika tidak berhenti, kebarangkalian yang maknanya berubah. ‎

‎2. Tanda tho ( ‎ﻁ‎ ) adalah tanda Waqaf Mutlaq dan haruslah berhenti seketika. Ia ‎menunjukkan yang makna belum lagi dinyatakan sepenuhnya.. ‎

‎3. Tanda jim ( ‎ﺝ‎ ) adalah Waqaf Jaiz. Lebih elok berhenti seketika di sini walaupun tidak ‎berhenti adalah dibenarkan. ‎

‎3. Tanda zha ( ‎ﻇ‎ ) bermaksud lebih elok TIDAK berhenti. ‎

‎4. Tanda sod ( ‎ﺹ‎ ) dikenali sebagai Waqaf Murakhkhas, menunjukkan yang tidak ‎digalakkan berhenti walaupun berhenti dibenarkan. Perbezaan antara hukum tanda zha ‎dan sod adalah kegunaannya, dalam kata lain, keinginan untuk berhenti adalah lebih pada ‎tanda sod

‎5. Tanda sad-lam-ya' ( ‎ﺻﻠﮯ‎ ) merupakan singkatan kepada "Al-wasl Awlaa" yang ‎bermaksud "Sambung lebih elok". Pembaca haruslah meneruskan bacaan kerana itu lebih ‎elok. ‎

‎6. Tanda qaf ( ‎ﻕ‎ ) merupakan singkatan kepada "Qeela alayhil waqf" yang bermakna ‎‎"telah dinyatakan yang berhenti harus dilakukan ke atasnya". Tidak perlu berhenti di sini. ‎

‎7. Tanda sod-lam ( ‎ﺼﻞ‎ ) merupakan singkatan kepadan "Qad yoosalu" yang membawa ‎maksud "akan bersambung kadang-kala". Kadang-kala seseorang akan berhenti manakala ‎ada yang tidak walaupun berhenti lebih diutamakan. ‎

‎8. Tanda perkataan Qif ( ‎ﻗﻴﻒ‎ ) bermaksud berhenti! Ia muncul pada tempat yang ‎kebarangkalian pembaca akan meneruskan bacaan tanpa henti. ‎

‎9. Tanda sin ( ‎س‎ ) atau perkataan Saktah ( ‎ﺳﮑﺘﻪ‎ ) menandakan berhenti seketika tanpa ‎mengambil nafas. Dalam kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil ‎nafas baru untuk meneruskan ayat. ‎

‎10. Tanda Waqfah ( ‎ﻭﻗﻔﻪ‎ ) serupa dengan Saktah tetapi bezanya ialah waqaf pada Waqjah ‎lebih lama berbanding Saktah. ‎

‎11. Tanda Laa ( ‎ﻻ‎ ) bermaksud "Jangan!". Tanda ini muncul kadang-kala pada ‎penghujung mahupun pertengahan ayat. Jika ia muncul di pertengahan ayat, tidak ‎dibenarkan berhenti dan jika berada di penghujung ayat, pembaca tersebut boleh berhenti ‎atau tidak. ‎

‎12. Tanda kaf ( ‎ﻙ‎ ) merupakan singkatan kepada "Kathaalik" yang bermaksud "serupa". ‎Dalam kata lain, tanda yang sama sebelumnya digunakan di sini. ‎

‎13. Tanda bertitik tiga ( ... ...) yang dikenali Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian) ‎atau Waqaf Ta'anuq (Terikat). Tanda ini kadang-kala diletakkan sekali huruf jim yang ‎turut menjadi simbol bagi Mu'aanaqah ini. Ia akan muncul sebanyak dua kali di mana-‎mana saja dan cara membaca adalah Harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika ‎sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. ‎

No comments: