Doa Sai'e Pusingan Kedua

Ertinya:
"Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! segala puji-pujian tertentu bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tuhan yang Esa tidak mempunyai isteri dan anak dan tiada bagiNya sekutu di dalam urusan kerajaanNya. Tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahan dan bertakbirlah membesarkanNya dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabMu al-Qur'an yang diturunkan bermaksud: Pohonlah kepadaKu, aku akan tunaikan permintaanmu. Maka inilah kami bermohon kepadaMu wahai Tuhan kami, maka ampunilah kami sepertimana yang telah Engkau perintahkan kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji". Wahai Tuhan kami!, kami telah mendengar seruan yang menyeru kami untuk beriman denganMu, maka kami telah beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, hapuskanlah segala kejahatan kami, dan matikanlah kami bersama-sama orang-orang yang baik. Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada kami segala yang telah Engkau janjikan dengan perantaraan rasul-rasul Engkau.

Ertinya:
Dan janganlah Engkau kecewakan kami di hari Kiamat, sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Wahai Tuhan kami, kepada engkau kami berserah, kepada engkau kami kembali, dan hanya kepadaMu sahaja tempat kembali.

Wahai Tuhan kami! Ampunkan dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami. Janganlah Engkau jadikan kami daripada golongan orang yang menaruh dengki terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Lembut lagi Maha Mengasihani.

Wahai Tuhan, ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakanlah kami kemurahanMu dan ampunilah kami dari segala apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tidak ketahui dan Engkaulah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah.

Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar (lambang) agama Allah. Sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah maka tidaklah salah ia bersaie (berjalan dengan berulang alik) di antara kedua-duanya dan sesiapa sukarela mengerjakan perkara-perkara kebajikan maka sesungguhnya Allah Maha Pemberi Balasan lagi Maha Mengetahui".

No comments: