Abu Mansur al-Maturidi

Abu Mansur Al-Matuuridi : Imam Abu Mansur al-Maturidi radiya'Llahu 'anhu juga dianggap sebagai pengasas usuluddin di kalangan Ahli Sunnah wal-Jama'ah, dan namanya biasa disebut-sebut bersekali dengan nama Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari.

Beliau dilahirkan di kampung Maturid di Samarqand sekitar tahun 242 Hijrah, Asia Tengah dan beliau juga meninggal di sana pada tahun 333 Hijrah, iaitu ketika berumur 91 tahun (mengikut setengah pendapat).

Beliau meninggal dunia setelah sepuluh tahun meninggalnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau mempertahankan pegangan Ahli Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang batil pada zamannya sebagaimana juga keadaannya dengan Imam Abul Hasan al-Asy'ari.

Oleh kerana jasanya dalam mengemukakan pandangan Ahli Sunnah wal-Jama'ah sebagaimana yang disebutkan dalam Syarah Ihya' oleh Murtada az-Zabidi, bila dikatakan Ahli Sunnah wal-Jama'ah, maka yang dimaksudkan ialah aliran yan diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi.

Abu Mansur al-Matuuridi juga disebut sebagai seorang ulama ilmu qalam, yang telah menyebarkan ajarannya di seluruh tanah Asia Timur dan Asia Tenggara, melalui anak-anak muridnya.

Gurunya yang terkenal adalah :
Abu Nasr Ahmed b. Abbas b. Husayin al- Iyazi ,
Ahmed Abu Bakar b. b. Ishak Salih el - Juzjani ( penulis dari Al - Farq wat Tamyiz ) , Nusayr b. Yahya Muhammad al - Balkhi dan
Qadilqudat b. Mukatil ar - Razi .

Abu Nasr al- Iyazi pula adalah guru dan teman beliau. Abu Bakar al - Juzjani adalah murid Abu Sulaiman Musa b. Sulaiman el - Juzjani yang merupakan murid dari Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ash - Shaybani .

No comments: