AGAMA SYIAH

SYIAH : (شيعة) Dari segi etimologis (bahasa), Syiah bererti "Para Pengikut, Penyokong, Pendukung atau Pembela".  Contohnya:  Syiah Ali, bermaksud satu kelompok yang berupa "Penyokong, pendokong atau pembela Ali".  Menurut Terminologi (istilah) syara, Syiah bermaksud "Sesiapa yang mengangkat kepimpinan Ali radiallahu 'anhu dan anak-anaknya".  Dan apabila disebut si Fulan itu Syiah maka dia menganut atau berfahaman Syiah.


Tasyayyu' (التشيع) pula menurut keterangan Syeikh al-Mufid ialah:

التشيع لغة : هوالاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع علىالاخلاص.

"Tasyayyu' menurut etimologi adalah sikap mengikut yang didasari agama dan mengangkat orang yang diikuti dengan ikhlas".
           
Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman kalimah syiah dalam erti faktual suatu kelompok atau fahaman belum wujud dan belum terbentuk.  Tetapi kelompok ini lahir ketika terjadinya pertikaian dan peperangan antara Syiah (penyokong) Ali dan Syiah Muawiyah.  Hanya kelompok Syiah di waktu itu kesemua mereka berfahaman Ahli Sunnah wal-Jamaah.

Rukun Agama Syiah

Syiah mempunyai 5 Rukun dalam pegangan agama mereka, iaitu: 

(a) Solat 
(b) Puasa 
(c) Mengeluar Zakat 
(d) Menunai Haji ke Mekah 
(e) Al Wilayah


Rukun Iman Agama Syiah

Syiah mempunyai 5 rukun Iman iaitu:

(a) At-Tauhid 
(b) An-Nubuwwah 
(c) Al-Imamah 
(d) Al-Adlu 
(e) Al-Ma’adPerbezaan antara Agama Islam dan Agama Syiah

1. Rukun Islam.
Ahli Sunnah : Rukun Islam ada 5 (lima)

(a) Mengucap dua kalimah syahadah
(b) Solat
(c) Puasa
(d) Zakat
(e) Haji

Syiah : Rukun Agama Syiah juga ada 5 (lima)

(a) Solat
(b) Puasa
(c) Mengeluar Zakat
(d) Menunai Haji ke Mekah
(e) Al Wilayah

2. Rukun Iman
Ahli Sunnah : Rukun Iman ada 6 (enam) :

(a) Beriman kepada Allah
(b) Beriman kepada Malaikat-malaikat Nya
(c) Beriman kepada Kitab-kitab Nya
(d) Beriman kepada Rasul Nya
(e) Beriman kepada Yaumil Akhir / hari kiamat
(f) Beriman kepada Qadar, ketentuan baik-buruknya dari Allah.

Syiah : Rukun Iman Syiah ada 5 (lima)

(a) At-Tauhid
(b) An-Nubuwwah
(c) Al-Imamah
(d) Al-Adlu
(e) Al-Ma’ad

3. Syahadah.
Ahli Sunnah mempunyai 2 kalimah syahadah‎, iaitu: (أشهد أن لا اله الا الله) dan (وأشهد أن محمدا رسول الله)
Maksudnya : Sahaja Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan ALLAH dan Sahaja aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu RASUL ALLAH.

Syiah 3 kalimah syahadah, iaitu dua daripadanya menyamai syahadah Ahlus Sunna, mereka menambah satu lagi dengan menyebut penyaksian terhadap Imam-Imam mereka yang dua belas.

4. Imam.
Ahli Sunnah : Percaya kepada imam-imam tidak termasuk rukun iman. Adapun jumlah imam-imam Ahli Sunnah tidak terbatas. Sentiasa muncul imam-imam baru, sampai hari kiamat. Kerana itu membatasi imam-imam hanya dua belas (12) atau jumlah tertentu, tidak dibenarkan.

Syiah pula percaya kepada dua belas imam-imam mereka, ianya termasuk rukun iman bagi penganut Agama Syiah. Oleh kerana itu mana-mana orang yang tidak beriman kepada dua belas imam-imam mereka (seperti orang-orang Ahlus Sunnah), maka menurut ajaran Syiah dianggap kafir dan akan masuk neraka.

5. Khulafa’ Rasyidin.
Ahli Sunnah : Khulafa’ur Rasyidin yang diakui (sah) adalah :

(a) Saidina Abu Bakar radiallahu anhu
(b) Saidina Umar radiallahu anhu
(c) Saidina Utsman radiallahu anhu
(d) Saidina Ali karramallahu wajhah

Syiah : Ketiga Khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman) tidak diakui oleh Syiah. Kerana dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (padahal Imam Ali sendiri membai’at dan mengakui kekhalifahan mereka).

6. Khalifah Maksum.
Ahli Sunnah : Khalifah (Imam) adalah manusia biasa, yang tidak mempunyai sifat Maksum. Berarti mereka dapat berbuat salah/ dosa/ lupa. Kerana sifat Maksum, hanya dimiliki oleh para Nabi.

Syiah : Para imam yang jumlahnya 12 orang mempunyai sifat Maksum, seperti para Nabi.-nabi.

7. Caci Para Sahabat.
Ahli Sunnah : Dilarang mencaci-maki para sahabat., bahkan haram mencaci sesiapa sahaja walaupun dari kalangan bukan Islam.

Syiah : Mencaci-maki para sahabat tidak mengapa bahkan Syiah berkeyakinan, bahawa para sahabat setelah Rasulullah s.a.w. wafat, mereka menjadi murtad dan dan ‎hanya tinggal 3 orang saja. Antaranya: 
1. Salman Al-Farisi, 
2. Miqdad Al-Aswad dan 
3. Abu Dzar al-Ghifari.  

Alasannya kerana para sahabat yang lain membai’ah Saidina Abu Bakar sebagai Khalifah.


8. Saidatina Aisyah radiallahu anha.
Ahli Sunnah : Siti Aisyah isteri Rasulullah sangat dihormati dan dicintai. Beliau adalah Ummul Mu’minin.

Syiah : Siti Aisyah dicaci-maki, difitnah, bahkan dikafirkan.

9. Kitab-Kitab Rujukan.
Ahli Sunnah : Kitab-kitab hadits yang dipakai sandaran dan rujukan Ahli Sunnah adalah Kutubus Sittah :

(a) Sahih Bukhari
(b) Sahih Muslim
(c) Sahih Abu Daud
(d) Sahih Tarmizi
(e) Sahih Ibnu Majah
(f) Sahih An Nasa’i

Kitab-kitab tersebut beredar dimana-mana dan dibaca oleh kaum Muslimin sedunia.

Syiah : Kitab-kitab Syiah ada empat :

(a) Al Kaafi
(b) Al Istibsor
(c) Man Laa Yah Duruuhul Faqih
(d) At Tahziib

Kitab-kitab tersebut tidak beredar, sebab kebohongannya takut diketahui oleh pengikut-pengikut Syiah.

10. Al-Qur’an.
Ahli Sunnah : Al-Qur’an tetap asli dan terpelihara.

Bagi pendokong Agama Syiah, Al-Qur’an yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama Syiah tidak asli. Sudah dirubah oleh para sahabat (dikurangi dan ditambah).‎ Mereka mendakwa Quran Agama Syiah lebih terpelihara dan lebih besar sehingga 3 kali ganda jumlah isi kandungannya. Semua isinya tidak ada yang bersamaan dengan al-Qur'an orang-orang Islam. Tetapi qur'an itu akan turun bersama Imam mereka yang ke 12, iaitu yang bernama Mahdi al-Muntazor.

11. Syurga dan Neraka.
Ahli Sunnah : Syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul Nya. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul Nya.

Syiah : Syurga diperuntukkan bagi orang-orang yang cinta kepada Imam Ali, walaupun orang tersebut tidak taat kepada Rasulullah. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang memusuhi Imam Ali, walaupun orang tersebut taat kepada Rasulullah.

12. Aqidah Raj’ah.
Ahli Sunnah : Aqidah Raj’ah tidak ada dalam ajaran Ahlus sunnah.
Raj’ah bermaksud diakhir zaman sebelum kiamat, manusia akan hidup kembali. Dimana saat itu Ahlul Bait akan balas dendam kepada musuh-musuhnya.

Syiah : Raj’ah adalah salah satu aqidah Syiah.
Dimana diceritakan bahawa nanti di akhir zaman, Imam Mahdi akan keluar dari persembunyiannya. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk membangunkan Rasulullah, Imam Ali, Siti Fatimah serta Ahlul Bait yang lain yang telah mati.

Setelah mereka semuanya bai’ah kepadanya, diapun seterusnya membangunkan Abu Bakar, Umar, Aisyah. Kemudian ketiga orang tersebut disiksa dan disalib, sampai mati seterusnya diulang-ulang sampai ribuan kali. Sebagai balasan atas perbuatan jahat mereka kepada Ahlul Bait.

Penganut Syiah mempunyai Imam Mahdi sendiri. Berlainan dengan Imam Mahdi Ahli Sunnah, yang akan membawa keadilan dan kedamaian.‎ oleh itu jika nanti Imam Mahdi dari kalangan orang Islam muncul sebagaimana yang diceritakan dalam banyak Hadits, mereka akan datang memeranginya bersama Dajjal dan tentera Yahudi dari Khurasan.

13. Nikah Mut’ah.
Ahli Sunnah : Mut’ah (kahwin kontrak), sama dengan perbuatan zina dan hukumnya haram.

Syiah : Mut’ah sangat dianjurkan dan hukumnya halal. Bahkan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan Mut'ah. Halalnya Mut’ah ini dipakai oleh golongan Syiah untuk mempengaruhi para pemuda agar memasuki Agama Syiah. Padahal haramnya Mut’ah juga berlaku di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib.

14. Arak.
Ahli Sunnah : Khamer / arak tidak suci dan tidak halal walaupun hanya setitik.

Bagi Agama Syiah : Khamer/ arak adalah suci dan diharuskan meminumnya selagi tidak mabuk. Oleh sebab itulah kita banyak menemui orang-orang Syiah minum arak dalam pergaulan mereka, sebagaimana orang-orang Islam minum teh bersama teman dan pelanggan perniagaan.

15. Air Mustakmal.
Ahli Sunnah : Air yang telah dipakai istinja’ (cebok dengan tangan) dianggap tidak suci.

Syiah : Air yang telah dipakai istinja’ (cebok dengan tangan) dianggap suci dan mensucikan.

16. Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri.
Ahli Sunnah : Diwaktu solat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri hukumnya sunat.

Syiah : Diwaktu solat meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri membatalkan solat.‎ Jadi dalam solat Syiah tangan hanya diletakkan ke bawah. Jadi disisi Syiah, solat orang-orang Mazhab Syafi’e adalah batal.


17. Mengucap Amiin.
Ahli Sunnah : Mengucapkan Amin diakhir surah Al-Fatihah dalam solat adalah sunat.

Syiah : Mengucapkan Amin diakhir surat Al-Fatihah dalam solat dianggap tidak sah / batal solatnya.‎ Jadi solatnya Muslimin di seluruh dunia dianggap tidak sah, kerana mengucapkan Amin dalam solatnya.


18. Solat Jamak.
Ahli Sunnah : Solat jama’ diperbolehkan hanya kepada orang yang bermusafir dan bagi orang yang uzur syar’ie sahaja.

Syiah : Solat jama’ diperbolehkan walaupun tanpa alasan apapun.‎ Hampir kesemua penganut Agama Syiah Sembahyang 3 waktu sehari semalam.

19. Solat Dhuha.
Ahli Sunnah : Solat Dhuha disunnahkan.

Syiah : Solat Dhuha adalah Haram.

Masih terlalu banyak perbezaan amalan diantara kedua-dua agama ini jika hendak diceritakan, cukuplah itu sebagai panduan. Sebenarnya yang terpenting dari keterangan-keterangan diatas adalah agar masyarakat memahami benar-benar, bahawa perbezaan yang ada antara Ahli Sunnah dengan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah (Ja’fariyah) itu, disamping dalam masalah Furuu’ (cabang-cabang agama) juga dalam masalah Usul (pokok/ dasar agama).


Abdullah Bin Saba' (Si Munafik) Bapa Syiah

Abdulah bin Saba' adalah seorang pendita Yahudi dari Yaman.  Berpura-pura masuk Islam (secara nifak) di zaman Khalifah 'Uthman bin Affan radiallahu 'anhu. Dialah pereka ajaran Syiah yang ekstrem yang menjadi punca bersemaraknya perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam terutama dalam kelompok Syiah itu sendiri.  Abdullah bin Saba' pernah berkata yang ditujukan kepada Khalifah Ali radiallahu 'anhu:  "Engkaulah Allah". Maka Ali mengisytiharkan bunuh terhadap Abdullah bin Saba' tetapi ditegah oleh Ibn Abbas.  Penyokong Ali membuangnya ke Madain (Ibu Negeri Iran lama).

Abdullah bin Saba' orang pertama mengkafirkan Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman dan tidak mengiktiraf kekhalifahan kecuali hanya dari kalangan Ahli Bait".  Seorang ulama Syiah Muhammad Husin al-Zain pernah memperkatakan tentang Abdullah bin Saba':

"Abdullah bin Saba' mengeluarkan qaul (yang sesat), mengajarkan fahaman yang ghalu (keterlaluan)..... dan perbuatannya sangat melampaui batas".

Saad bin Abdullah al-Qumy seorang ulama, pemimpin serta ahli hukum Syiah yang lahir pada 229H mengakui wujudnya Abdullah bin Saba'.  Beliau menyebut beberapa nama orang yang berkonspirasi yang digelar sebagai Saba'iyah.  Menurut beliau lagi bahawa komplot Saba'iyah adalah firqah pertama dalam Islam yang mengeluarkan perkatan-perkataan yang ghalu (keterlaluan).

Saad bin Abdullah al-Qumy ulama besar Syiah yang masyhur ini telah memastikan bahawa Abdullah bin Saba' adalah orang yang mengeluarkan perkataan dan menampakkan dirinya mengecam dan menentang Abu Bakar, 'Umar dan 'Uthman radiallahu anhum serta tidak mengiktiraf kekhalifahan mereka.


            Pegangan Syiah Imamiyah yang ada sekarang adalah berasaskan ideologi dan doktrin sesat Abdullah bin Saba'. Fahaman ini disampaikan (dipelihara) dalam bentuk riwayat hadis yang dinasabkan kepada keluarga Nabi (Ahli Bait) dengan penuh kebohongan tetapi diterima oleh mereka yang jahil.


Pengertian Syiah mengikut pandangan syiah sendiri adalah seperti berikut:

Perkataan Syiah (mufrad) disebut sebanyak empat kali dalam al-Qur'an dan ia memberi erti golongan atau kumpulan;pertama dalam Surah as-Saffat: 83-84, firman Tuhan yang bermaksud,"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syiahnya (golongannya), ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci".

Kedua,dalam Surah Maryam: 69, firman Tuhan yang bermaksud,"Kemudian pasti Kami tarik dari tiap-tiap golongan (Syiatihi) siapa antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah".

Ketiga dan keempat adalah Surah al-Qasas: 15, firman Tuhan yang bermaksud,"Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya dalam kota itu dua orang lelaki yang berkelahi; yang seorang dari golonganya (Syiatihi) (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (Syiatihi) meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya".

Sementara itu, ada perkataan Syiah dalam Hadith Nabi S.A.W lebih dari tiga kali, antaranya disebut oleh Imam as-Suyuti dalam tafsirnya Durr al-Manthur, Beirut, Jilid 6, hal.379 - Surah al-Bayyinah, Nabi S.A.W bersabda:"Wahai Ali, engkau dan Syiah engkau (golongan engkau) di Hari Kiamat nanti keadaannya dalam redha dan diredhai", dan sabdanya lagi:"Ini (Ali) dan Syiahnya (golongannya) (bagi) mereka itulah yang mendapat kemenangan di Hari Kiamat nanti".

Dengan ini kita dapati bahawa perkataan Syiah itu telah disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadith Nabi s.a.w.

Yang dimaksudkan oleh oleh al-Quran dan hadith itu bukanlah kata khusus kepada puak Syiah ini, melainkan kata umum kepada pengikut kepada sesuatu golongan pengikut, yakni golongan Ibrahim a.s, golongan yang derhaka, golongan Musa a.s. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda mafhumnya: golongan kamu Ali akan terbahagi tiga. orang yang terlampau memuja mu, orang yang terlampau membenci mu dan orang yang cinta kepadamu kerana Allah. Golongan pertama dan kedua itu masuk neraka. Golongan ketiga itu masuk syurga. Terbukti golongan pertama dan kedua itu puak Syiah dan Khawarij. Ijtihad kebanyakkan para ulama Sunni sebagai Syiah yang menyeleweng ialah golongan Syiah daripada Imamiyyah/Ja'fariyyah dan Zaidiyyah, yang diringkaskan sebagai Ghulat kerana mendewakan Ali. 

Imam al-Ghazali dalam bukunya Mustazhiri menentang keras Syiah kerana ia mengandungi pengajaran Batiniah. Imam Ja'far as-Sadiq AS, generasi kelima keturunan Ali bin Abi Talib dan Fatimah Zahrah r.a, pula menyatakan Syiah tidak boleh dikahwini dan diadakan sebarang urusan keagamaan kerana aqidah mereka bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadith. Golongan Syiah Imamiyyah mengganggap Ja'far as-Sadiq AS sebagai imam keenam umat Islam. Walaupun beliau tidak mengakuinya dan tidak menerima bai'ah mereka itu.

Mazhab Agama Syiah

Agama Syiah terbahagi kepada beberapa Mazhab, antaranya:

1. Syiah Zaidiyyah, 
2. Syiah Rafidhah juga dikenali sebagai Syiah  Imamiah atau Ithnaa 'Asyar atau Ja'fariyah.
3. Syiah Kaisaaniyyah
4. Syiah Ismai'iliyyah
5. Syiah al-Ghulat
6. Syiah Imam Bertujuh.
7. Alawiyyah dan Duruz juga menganggap mereka sebahagian dari Syiah.

Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah mewasiatkan Keturunannya (ahlul Bait) menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah IMAM.

Di Malaysia kebanyakkan penganut Syiah adalah dari kalangan Syiah Imamiyyah. Di Malaysia, aliran ini tidak dibenarkan melakukan ritual harian dan ditolak fahaman mereka oleh Majlis Fatwa Malaysia.Golongan Syiah telah melakukan beberapa dialog dengan pihak Ahlul Sunnah di seluruh dunia termasuk Malaysia namun tiada sebarang pindaan undang-undang yang dilakukan bagi menghalalkan pergerakkan atau penyebaran fahaman mereka.

Agama Syiah ditolak oleh Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah kerana banyak melakukan kesesatan dan penyelewengan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.

Video Kesesatan Syiah

1. Pemujaan Melampau Kubur Saidina Husain bin Ali


2. Nikah Mut'ah


3. Wudhu' Yang Tiada Nas Padanya


4. Azan yang memuja Saidina Ali dan keturunannya


5. Mencederakan diri pada 10 Muharram kerana menangisi kematian Saidina Husein bin Ali


6. Syiah Meraikan Pembunuh Saidina Umar, Abu Lu'Lu'ah Majusi Laknatullah!!!


7. Syiah melaknat Para Sahabat hatta Siti Aishah Ummul Mukmin.


8. Taqiyyah menjadi Rukun Agama Syiah

 9.


KENAPA SYIAH AGAMA KAFIR?
1. Bagi penganut Agama Syiah melukis TATU di badan hukumnya HALAL dan bebas Diletakkan di mana-mana anggota badan.
2. DUBUR adalah HALAL bagi melakukan hubungan kelamin bersama isteri.
3. NIKAH MUT’AH dibolehkan untuk seberapa ramai dan kemudian cerai. Bahkan semakin ramai dinikahi maka semakin tinggi darjatnya di sisi Allah.
4. Puak Syiah sepakat menfaktwakan bahawa Jibril a.s tersalah memberikan wahyu kepada Rasulullah sollallaahu alaihi wasallam, sepatutnya kepada Saidina Ali.
5. Darah Pengikut Ahli Sunnah adalah halal dan jika membunuh Sunni akan masuk syurga.
6. Tidak makan ikan yang tidak bersisik seperti ikan keli dan belut.
7. Boleh bercakap ketika solat jika perlu.
8. Solat bersujud di atas tanah dari Karbala.
9. Menambah ucapan Azan “asyhadu anna Sayyidina Ali Waliyullah”.
10. Mengangkat takbir Intiqolat ketika bingkas dari sujud kepada duduk antara dua sujud.
11. Boleh berkiblatkan (menghadap) sesama sendiri sesama solat berjemaah.
12. SAH solat jamak walaupun berada di rumah sepanjang masa.
13. SUNAT CUMBU mulut sesama LELAKI atau sesama perempuan.
14. Menyanyi memperingati Saidina Hasan dan Husian dengan menepuk dada dan bahu.
15. Mengkafirkan para Sahabat Rasulullah seperti Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Utsman dan lain-lain.
16. Mengkafirkan Saidatina Aisyah isteri Rasulullah sollallaahu alaihi wasallam.
17. Dua kalimah syahadah ditambah dengan 12 Imam mereka (mungkin bagi Agama Syiah Imamiah).
18. Boleh bertukar-tukar Isteri (tanpa mut’ah), Cuma hukumnya Makruh sahaja.
19. SUNAT sujud pada kuburan dan jenazah.
20. Mendakwa Al-Qur’an yang ada hari ini telah diubah dan diselewengkan oleh Umat Islam.
21. Mendakwa bahawa Al-Qur’an sebenar 4 kali ganda besarnya dan masih ghaib. Al-quran ini akan muncul bersama Imam Mahdi mereka iaitu Imam Kedua Belas yang mereka tunggu-tunggu. 

No comments: