SUMBER HUKUM

SUMBER HUKUM : Adalah rujukan-rujukan yang ditulis yang dijadikan sumber utama dalam menetapkan sesuatu hukum dalam Islam. Samada ianya Wajib, Sunat, Haram, Halam, Harus atau Makruh. Dalam menetapkan hukum ke atas manusia, Islam mengambil hukum tersebut daripada yang Mencipta manusia dan bukannya manusia itu sendiri. Ini jauh berbeza dengan hukum sivil kerana yang membuat hukum tersebut adalah manusia yang sudah tentu tidak terlepas daripada pelbagai kekurangan.

Sumber hukum Islam boleh dibahagi kepada dua.

Pertama : Sumber Hukum Sepakat Kebanyakkan Ulama' Islam, iaitu:

1. Al-Qur'an al-Karim (القراءن الكريم)

2. Al-Hadits Nabi Sollallaahu Alaihi Wasallam (الحديث النبوي)

3. Al-Ijmaa'ul Ulama' (الإجماع العلماء)

4. Al-Qiyas (القياس)


Kedua : Sumber Hukum Yang Terdapat Perselisihan Padanya

5. Al-Ijtihad (الإجتهاد)

6. Al-Istihsaan (الإستحسان)

7. Al-Urf dan Adat (العرف والعادة)

8. Al-Istishaab (الإستصحاب)

9. Al-Maslahatul Mursalah atau Masoolihul Mursalah ( المسلهة المرسلة | مصالح المرسلة)

10. Saddu Dzaraa'ic ( سد الذرائع)

11. Syar'un Man Qablana (شرع من قبلنا )

12. Qaullis Sohaabiy (قول الصحابى)

No comments: