Hukum

Ialah menetukan sesuatu perkara kepada sesuatu atau menidakkannya.Hukum terbahagi kepada 3 bahagian: 1. Hukum Akal; 2. Hukum Syarak; 3. Hukum Adat

No comments: