Rukhsah

Rukhsah : Kelonggaran atau kemurahan Allah (S.W.T.) kepada hambaNya dalam mengerjakan sesuatu ibadat atau sebahagian daripada pekerjaan ibadat. Antara perkara ibadat yang diberi rukhsah kepadanya ialah,

1. Solat Jamak : Diharuskan menghimpunkan dua solat-solat tertentu dalam satu waktu, misalnya solat zohor dengan asar dan maghrib dengan isyak apabila dalam keadaan bermusafir yang jaraknya melebihi 2 marhalah

2. Solat Qasar : Diharuskan memendekkan rakaat solat-solat tertentu apabila di dalam keadaan musafir yang melebihi 2 marhalah.

3. Khuffain : Menyapu air wudhu’ di atas sepatu (iaitu di atas lapisan kedua tanpa membukanya) bagi mengantikan membasuh kaki dalam wudhuk

4. Meninggal Puasa Ramadhan : Keharusan meninggalkan puasa Ramadhan dalam keadaan bermusafir melebihi 2 marhalah.

5. Meninggalkan Puasa bagi Perempuan Mengandung : Keharusan meninggalkan puasa dan membayar kifarat bagi perempuan yang sarat mengandung kerana dikhuatiri membahayakan dirinya.

6. Meninggalkan Puasa Ramadhan bagi Perempuan Mengandung dan Menyusu Anak: Keharusan meninggalkan puasa dan menggantikannya bagi perempuan yang sarat mengandung atau sedang menyusukan anak kerana dikhuatiri membahayakan anaknya yang dikandung.

7. Meninggal Puasa Bagi Yang Uzur : Keharusan meninggalkan puasa Ramadhan dan membayar fidyah bagi orang yang sakit atau tua yang tidak ada harapan sembuh.

8. Menyapu di atas sanggul : Keharusan menyapu air mandian di atas sanggul sahaja kepada perempuan yang bersanggul rapi (susah untuk dibuka atau dikeringkan bila terkena air) bagi menggantikan syarat meratakan air ke seluruh badan ketika mengangkat hadas besar atau mandi janabah (junub).

9. Tayammum : Bertayammum sebagai menggantikan wudhuk dengan menggunakan debu halus yang bersih bagi menggantikan wudhuk atau mandi janabah (junub) bagi menggantikan air oleh kerana ketiadaan air, atau kerana anggota badan tidak boleh terkena air yang mungkin akan memberi lebih kemudharatan kepada sakitnya.

10. Menyapu rata air wudhuk di atas balutan atau simen : Keharusan menyapu air di luar balutan sahaja bagi orang sakit yang tidak diizinkan membuka balutannya selagi belum sembuh, dan lebih mudharat jika terkena air iaitu sekiranya balutan itu betul-betul pada anggota wudhuk.

11. Kiblat dengan niat: Keharusan menunaikan solat tanpa menghadap ke arah Kiblat yang sebenar, jika sekiranya bersolat di atas kenderaan yang sedang berjalan, atau berada di atas pembaringan yang tak mampu bergerak atau digerakkan. Cuma yang perlu ialah mengqasadkan (berniat) di dalam hati menghadap ke arah kiblat.

12. Solat Khauf :Keharusan melakukan solat Khauf (solat dalam peperangan/sakit dan sebagainya) bagi menunaikan kewajipan bersolat di dalam waktunya.

13. Menyapu Wudhuk di atas serban : Menyapu wudhu’ di atas serban bagi menggantikan menyapu kepala, kerana jika membukanya akan memberi kesulitan kepada pemakainya atau melengah-lengahkan waktu solat berjamaah.

No comments: