Khalifah Rasyidin

Khulafa’ur Rasyidin : Perkataan jamak bagi Khalifah. Mereka itu terdiri daripada 4 orang lelaki yang hebat, iman mereka kukuh dan teguh, perjuangan mereka tidak dapat dibandingkan, pengorbanan mereka tidak terhitung, walaupun sebelum Islam kaya raya, tetapi setelah memeluk Islam menginfakkan semua harta mereka untuk Islam. Mereka dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga. Mereka ialah:
  1. Saidina Abu Bakar as-Siddiq, (11-13 H/632 M)
  2. Saidina Umar al-Khattab, (13-23 H/634-644 M)
  3. Saidina Usman bin Affan, (23-35 H/644-656 M)
  4. Saidina Ali bin Abi Talib, (35-40 H/656-661 M)

No comments: