DOSA

DOSA : Adalah apa-apa perbuatan yang menimbulkan perasaan debaran yang hebat di dalam hati apabila dilakukan buat pertama kali. Dan perbuatan itu menimbulkan rasa malu jika diketahui oleh orang lain.

Dari Nawwas bin Sam’an al-Anshari r.a katanya: ”Aku pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang erti kebajikan dan dosa. Baginda menjawab: ”Kebajikan itu ialah budi pekerti yang indah. Sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, padahal engkau sendiri segan sekiranya perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain.” (HR Muslim, Hadist 40 : 27)

Dari riwayat Imam Ahmad, bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Perbuatan baik adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan mententeramkan hati, sedangkan dosa adalah sesuatu yang tidak menenangkan jiwa dan tidak mententeramkan hati meskipun engkau mendapat fatwa dari
orang-orang tertentu". (HR Ahmad, Hadits 40: 27).

Islam tidak memandang manusia bagaikan malaikat tanpa kesalahan dan dosa sebagaimana Islam tidak membiarkan manusia berputus asa dari memohon keampunan daripada Allah s.w.t, biar betapa besar pun dosa yang telah dilakukan itu. Rasulullah s.a.w sendiri pernah bersabda yang maksudnya: “Setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan/dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat (dari kesalahan tersebut).”

Manusia tidak akan sedar bahawa dirinya menanggung dosa, kecuali orang-orang soleh yang sentiasa mengingati mati sedangkan mati itu tidak mengenal ketika dan usia seseorang. Oleh itu kita dituntut supaya sentiasa beristighfar dan bersifat dengan sifat-sifat mahmudah serta malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sehingga mencemarkan maruah diri, keluarga, agama, bangsa dan negara.

Dosa adalah perbuatan yang di benci Allah dan perbuatan tersebut akan mengarah pada dosa serta boleh membuat kita terjerumus kepada neraka.


Dosa ada 3 iaitu dosa dengan perkataan, dosa dengan perbuatan, dan dosa dengan hati. Cara pencegahan adalah dengan diam kerana diam dapat menyelamat dari segala dosa.

Tahap-Tahap Peningkatan Dosa

Dosa Peringkat Pertama
Seseorang membuat dosa serta lambat menyesali perbuatannya atau pun lambat bertaubat atas dosanya. Ini adalah peringkat awal bagi orang yang membuat dosa. Jika seseorang itu berterusan membuat dosa pada peringkat pertama ini, maka ia akan secara automatik akan naik kedosa peringkat kedua.

Dosa Peringkat Kedua
Seseorang itu akan membuat dosa dan tidak merasai apa-apa diatas perbuatannya. Peringkat ini amat bahaya kerana ianya adalah bibit-bibit permulaan yang boleh menggugurkan iman seseorang.

Dosa Peringkat Ketiga
Seseorang itu membuat dosa dan merasa bangga dengan perbuatan dosanya. Peringkat ini akan sampai kepada suatu situasi dimana orang yang membuat dosa mula merasa sombong, bongkak dan riak Ucapannya juga akan membawa kepada unsur Murtad. Contohnya ucapan, "Aku minum arak ni biasa saja, setakat sebotol tak mabuk lagi". Selepas peringkat ini seseorang itu akan sampai ke peringkat keempat.

Dosa Peringkat Keempat
Seseorang itu akan membuat dosa, bangga dengan perbuatannya dan mula memandang hina atas kebajikan dan kebaikan. Pada peringkat ini orang tersebut mula mencabar Al-Quran, Hadis & Sunnah kerana sifat sombong, bongkak dan riak sudah sepenuhnya menguasai diri. Pada peringkat ini mereka akan marah dan benci kepada orang-orang yang menolak daripada menerima rasuah, riba, zina, arak dan seumpamanya. Mereka juga akan menghalalkan apa yang diharamkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh itu, hendaklah kita sentiasa berkira-kira tentang perbuatan kita setiap hari dan cepat-cepat bertaubat atas kesilapan atau perbuatan kita yang berdosa dan masuklah kita di kalangan orang-orang yang bertaqwa di sisi Allah.

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasullullah, "Wahai Rasulullah akan adakah orang yang menyeru ke arah kejahatan dan dosa setelah datangnya Islam yang lengkap ini." Rasullullah menjawab," Ia, memang akan ada pendakwah neraka di akhir zaman setelah datang Islam yang lengkap." Sahabat bertanya lagi: "Wahai Rasulullah apa yang perlu aku lakukan sekiranya aku bertemu zaman itu dan pendakwah neraka tersebut". Rasulullah s.a.w. menjawab, "Hendaklah kamu cari ulama-ulama benar (ulama pewaris nabi) dan berpeganglah kamu kepadanya dan jangan sekali kali kamu lepas darinya."


Jenis-Jenis Dosa.

Dosa terbahagi kepada 2 jenis, iaitu, dosa kecil dan dosa besar.

Imam Ibnul Qayyim berkata, Dosa itu dibahagi menjadi dosa kecil dan dosa besar berdasarkan nas Al Quran, As Sunnah, Ijmak Salafus Solih dan Qiyas. (Madarij As Salikin 1/342)

Syeikh Muhammad bin Solih Al Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan siksa khusus seperti berzina, mencuri, durhaka kepada kedua orang tua, menipu, bersikap jahat kepada kaum muslimin dan lainnya.

Berikut beberapa dalil yang digunakan dalam permasalahan tersebut :

Allah Taala berfirman, maksudnya : "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu" (dosa-dosamu yang kecil). (An Nisa : 31)

Imam Al Qurthubi berkata, Ketika Allah Taala melarang dosa-dosa besar dalam surah ini, Dia menjanjikan bagi orang yang menjauhinya keringanan terhadap dosa-dosa kecil . (Tafsir Al Qurthuby 5/158)

Allah Taala juga berfirman, maksudnya: "(Iaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil". (An Najm : 32)

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, “Solat lima waktu, dari (solat) Jumaat ke (solat) Jumaat yang lain dan dari (puasa) Ramadhan ke (puasa) Ramadhan yang lain adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa besar (HR. Muslim )

Dosa-dosa samada kecil atau besar mungkin akan diampuni oleh Allah jika benar-benar bertaubat dan cukup syarat taubatnya, tetapi hukum pelakunya dari segi nama adalah mukmin yang kurang keimanannya. Disebut juga ia beriman dengan keimanannya yang fasiq akibat dari dosa besar yang ia lakukan, namun ia tidak keluar dari garis keimanan.


Allah Taala berfirman, Bermaksud: “Dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu” (Al Hujurat : 10)

Allah Taala menyebut dua kelompok yang saling berperang sebagai saudara meskipun kedua kelompok tersebut melakukan dosa besar dan juga kepada kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang mengislahkan (mendamaikan) keduanya.

Namun ada satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Taala dan dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam iaitu dosa syirik atau menyekutukan Allah Taala dengan yang lain, sebagaimana firmanNya;

Maksudnya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguhnya da telah berbuat dosa yang besar" (An Nisaa' : 48)

Dari Abu Dzar ra., Rasulullah s.a.w. bersabda, "Jibril berkata kepadaku, 'Barangsiapa di antara umatmu yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti dia masuk surga'" (HR. Bukhari).


Dalil Tentang Penentuan Jenis Dosa

Allah s.w.t. berfirman di dalam Al-Qur’an,

An-Nisa’ 31: Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar Yang dilarang kamu melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil) kamu, dan Kami akan masukkan kamu ke tempat Yang mulia (syurga).

Dari ayat di atas, jelas terdapat dua jenis dosa, yakni dosa besar dan dosa kecil. Jelas pula bahawa Allah s.w.t. berjanji jika seorang hamba menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, maka Dia akan memaafkan kesalahan atau dosa kecil yang pernah dilakukannya.

Haruslah kita ingat bahawa terdapat prasyarat untuk terpenuhnya janji Allah s.w.t. itu. Yakni, semua yang fardhu (wajib) seperti halnya solat, zakat, dan puasa, harus tetap dikerjakan dengan tertib dan teratur, sambil terus berusaha menjauhi dosa-dosa besar, sebab meninggalkan yang fardhu itupun tergolong melakukan dosa besar. Jadi, jika seorang hamba melaksanakan semua yang diwajibkan (fardhu) dan meninggalkan perbuatan dosa besar maka Allah s.w.t. akan memaafkan dosa-dosa kecilnya.

Abdullah bin Abbas berkata,“ Setiap perbuatan menentang ajaran Islam adalah dosa besar.” Oleh kerana itu, jika dosa-dosa kecil dilakukan berulang-ulang, secara sengaja, dan dikerjakan dengan terang-terangan, maka akan terangkum menjadi suatu dosa besar.

Seorang ulama menerangkan pengaruh-pengaruh dosa kecil dan dosa besar dengan contoh berikut ini. Ia mengibaratkan dengan perbandingan sengatan kala jengking kecil dengan kala jengking besar. Juga ibarat rasa panas terbakar api kecil dibanding dengan terbakar api yang besar. Semuanya terasa sangat sakit, namun akibat yang ditimbulkan oleh yang besar meninggalkan kesan luka yang lebih parah. Kedua-duanya akan luka, cuma yang berbeza besar dan kecilnya. Jika beterusan dengan luka-luka yang kecil pasti seseorang itu akan menderita sama seperti sekali luka yang besar.

Begitu juga, kedua jenis dosa itu sama berbahayanya, akan tetapi kerusakan yang dideritai akibat dosa besar lebih parah daripada dosa kecil.

Muhammad bin Ka’ab Kuradzi berkata, “Ibadah yang terbaik kepada Allah s.w.t. adalah menjauhi segala dosa. Allah s.w.t. tidak akan menerima solat ataupun ibadah yang lain dari seseorang yang tidak menjauhi perbuatan dosa”.

Demikian juga, Fudhail bin 'Iyyad berkata, “Semakin dianggap kecil suatu dosa oleh seseorang, semakin menjadi besar dosa itu di hadapan Allah s.w.t..”

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, “Ketika seorang mukmin berbuat suatu dosa, dosa itu menjadi sebuah titik hitam pada hatinya. Jika ia menyesalinya (memohon keampunan) hilanglah titik itu. Jika ia tidak menyesali perbuatan itu maka titk itu akan membesar dan membesar sehingga menutupi seluruh hatinya.” Allah s.w.t. menjelaskan dalam firmanNya:

" Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka" (al-Muthaffifin: 14)

Bilamana hati telah sepenuhnya tertutup oleh noda, tak satupun petunjuk dapat menembusi ke dalam hati dan orang sedemikian itu tidak akan mendapat manfaat dari peringatan-peringatan yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Hal ini ditekankan berulang-ulang di dalam Al-Qur’an, bahawa Al-Qur’an adalah peringatan bagi mereka yang sadar atas adanya Tuhan dan terbuka hatinya untuk menerima petunjuk.

Marilah kita mengertikan dosa besar sesuai dengan cahaya petunjuk dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Menurut ulama', setiap dosa yang telah ditetapkan siksanya di dalam Al-Qur’an; tentu saja Allah s.w.t. yang menetapkan hal itu; atau di mana terdapat ancaman api neraka, tergolong pada dosa-dosa besar. Maka, sebagaimana telah dihuraikan, dosa sekecil apapun jika selalu dilakukan secara membabi buta dan terang-terangan akan berubah menjadi dosa besar.

Seseorang menyebutkan kepada Ibnu Abbas r.a bahawa hanya ada tujuh dosa besar. Ibnu Abbaspun mengatakan tidak hanya tujuh. Sebaiknya katakan saja tujuh ratus. Adapun Imam Ibnu Hajar Makki r.a telah menghuraikan daftar dosa besar sekaligus dengan penjelasannya yang terperinci di dalam buku beliau, Kitabuz Zawajir. Terdapat 468 (empat ratus enam puluh lapan) dosa besar, ini hanya ditinjau dari segi ketidak-patuhan terhadap Allah s.w.t..

Bagaimanakah termaafkannya sebuah dosa kecil? Sebagai contoh terhapusnya dosa-dosa kecil dijelaskan di dalam sebuah Hadits yang menggambarkan sebagai berikut: Ketika seseorang berwuddu’, membasuh bahagian-bahagian kepala dan anggota badan, maka dosa-dosa yang berhubungan dengan bahagian-bahagian yang dibasuhnya itu pun hanyut oleh air wudhu' bagaikan gugurnya dedaun kering diterpa angin.

Ibaratnya, ketika kita berkumur-kumur maka terhapuslah dosa yang berasal dari lidah kita, ketika kita membasuh kaki maka terhapus dosa yang terjadi dengan melibatkan kaki-kaki kita. Pada waktu kita melangkahkan kaki menuju Masjid setelah berwudhu', setiap langkah kaki menjadi penebus bagi dosa-dosa kecil yang telah kita perbuat. Adapun dosa besar tidak boleh kita hapuskan hanya dengan berwudhuk ataupun mengerjakan solat.


Penyesalan atau taubat

Penghapusan dosa besar dilakukan dengan penyesalan yang tulus dan bersungguh-sunguh. Penyesalan atau taubat terdiri atas tiga unsur, iaitu:

Pertama: Orang yang berdosa besar harus mengenali dosanya dan mengakui bahwa ia telah berdosa.

Kedua: Dia harus berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Ketiga: Haruslah ia merasa malu dengan perbuatannya itu dan secara tulus-ikhlas memohon keampunan daripada Allah. Kerana itulah jika orang yang mengerjakan solat dan menjalankan puasa namun masih melibatkan diri dalam perbuatan dosa besar, nescaya Allah s.w.t. tidak akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang besar ataupun yang kecil.

Nabi Muhammad s.a.w. menyebutkan jumlah dosa besar itu berlainan jumlahnya tergantung pada waktu dan situasinya. Oleh kerana itu para ulama sepakat mengatakan bahawa tidak ada angka pasti perihal jenis dan bilangan dosa-dosa besar.

Rasulullah s.a.w. menyebut di dalam beberapa hadits yang menentukan perlakuan manusia yang terlibat dengan dosa besar, antaranya sebagaimana berikut:

Menyekutukan Allah
Tidak Mematuhi Perintah Orang Tua (Ibubapa ke atas)
Saksi Palsu


Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, “Aku beritahu kepadamu tiga jenis dosa yang paling besar, yakni: Mengada-adakan sekutu bagi Allah s.w.t., tidak patuh kepada kedua orang tuamu, dan memberikan kesaksian palsu.” (HR Bukhari dan Muslim)

Menyekutukan Allah
Membunuh anak-anak kerana khuatir akan kemiskinannya
Berzina dengan Isteri Jiran atau orang lain


Masih dari Hadits Bukhari dan Muslim, seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. perihal dosa besar. Jawab beliau adalah menyekutukan Allah s.w.t. Kemudian dosa besar apakah yang berikutnya. Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, “Membunuh anak-anak kerana khuatir atas tanggung-jawab memberi makan.” Kemudian orang itu masih bertanya dosa apalagi yang berikutnya. Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, “Berzina dengan isteri tetangga.” Perlu diingat bahawa berzina saja sudah merupakan dosa besar. Disamping itu, seorang mukmin wajib melindungi keluarga tetangganya. Maka, berbuat zina dengan tetangga bererti melakukan kejahatan berganda.

Mencaci orang tua

Nabi Muhammad s.a.w. juga bersabda, “Mencaci orang tua sendiri adalah dosa besar.” Dengan rendah hati sahabat bertanya: “Mungkinkah seseorang mencaci orang tuanya sendiri?” Beliau menjawab, “Kamu mencaci orang tua seseorang, kemudian dia membalas dengan mencaci orang tuamu.” Jadi, mencaci orang-tua dari orang lain sama saja dengan mencaci orang tuamu sendiri. (HR Bukhari dan Muslim)

Menyekutukan Allah
Membunuh tanpa alasan
Memakan harta anak yatim
Makan Riba
Lari dari medan jihad di jalan Allah
Menuduh perempuan baik berzina
Derhaka kepada Kedua Ibubapa
Tidak menghormati Baitullah


Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, “Menyekutukan Allah s.w.t., membunuh orang lain tanpa alasan kuat, menyalah-gunakan harta anak yatim, melakukan riba’, melarikan diri dari pertempuran, melemparkan tuduhan (memfitnah) kepada perempuan-perempuan solehah, tidak taat kepada ibubapa, dan tidak menghormati Baitullah, semua itu termasuk dalam kelompok dosa besar.” (HR Bukhari)

Memfitnah
Berputus Asa dengan Rahmat Allah
Melanggar Hukum Faraid


Rasulullah s.a.w. juga bersabda, “Bilamana seseorang melemparkan tuduhan tanpa bukti hanya kerana ingin melecehkan orang lain, atau berputus asa terhadap kasih sayang Allah s.w.t. dan melanggar hukum-hukum waris, itu semua termasuk dosa-dosa besar.”Jamak solat tanpa rukhsah


Menurut Hadits lain, menjamak dua solat dalam satu waktu tanpa alasan yang sah menurut syariat juga merupakan dosa besar. Solat hendaklah dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.

Sombong dan Takabbur
Memakai Pakaian Menyentuh Tanah
Riak dan menunjuk-nunjuk
Tua tapi masih berzina
Pecah Amanah
Berbangga dan sombong dengan anak-anak yang banyak
Mengampu Pemerintah kerana kepentingan diri


Pernah Rasulullah s.a.w.. bersabda, “Celakalah orang itu!” Beliau mengulangi sampai tiga kali. Abu Dzar r.a pun dengan rendah-hati bertanya, “Siapakah dia Wahai Rasulullah?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Seorang yang sombong, yang mengenakan pakaian begitu panjang sehingga menyentuh tanah, seorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah s.w.t. lalu diceritakan kepada orang-orang untuk berbangga dirinya, seorang yang telah lanjut usia namun berzina, seorang yang menduduki jawatan penting namun ia khianat, seorang yang telah diberkahi Allah s.w.t. dengan keturunan yang banyak namun ia berlaku sombong, ataupun seorang yang memperlihatkan ketaatan kepada Imamnya (Pemimpin) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi.” (HR Muslim)

Minum Arak
Derhaka Kepada Kedua Ibubapa
Memutuskan Silaturrahim
Sombong dan Takabbur
Bertenung Nasib
Redha dengan maksiat yang dilakukan keluarganya


Nabi Muhammad s.a.w.. bersabda, “Orang-orang ini tidak akan masuk Syurga; orang yang minum khamar (minuman beralkohol), orang yang tidak patuh kepada orang tuanya, orang yang memutuskan silaturahim dengan saudara-saudaranya tanpa alasan yang benar, orang yang membanggakan dirinya kepada orang lain, orang yang menuruti perbuatan syaitan untuk meramalkan yang belum terjadi dan seorang yang tidak berusaha mencegah keluarganya dari perbuatan-perbuatan maksiat (bertentangan dengan moral).” (HR Nasa’i dan Musnad Ahmad)

Pengadu domb

Nabi s.a.w. bersabda, “Seorang pengadu-domba tidak akan masuk surga.” (HR Bukhari dan Muslim)
Tuntutan Taubat
Taubat hukumnya wajib ke atas semua manusia yang melakukan dosa samada dosa besar atau dosa kecil. Taubat Nasuha bererti taubat sungguh-sungguh yang berserta dengan perasaan menyesal.

Oleh itu samada dosa besar atau dosa kecil, wajiblah kita bertaubat kesemua dosa itu dengan taubat nasuha. Bukanlah taubat nasuha itu untuk dosa syirik sahaja. Solat taubat tidak wajib. Yang wajib ialah bertaubat itu sendiri iaitu berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa yang sama dan menyesal di dalam hati kerana takutkan balasan Allah di kemudian hari.

Walau bagaimana pun sunat hukumnya bagi mereka yang bertaubat menunaikan solat sunat taubat tanda kesungguhan kita bertaubat dari dosa.

SENARAI DOSA-DOSA BESAR

‎1.‎ Menyekutukan Allah s.w.t. dengan mana-mana makhluk (Syirik)‎
‎2.‎ Membunuh manusia tanpa sebab
‎3.‎ Melakukan perbuatan Sihir atau mempelajari ilmu sihir
‎4.‎ Meninggalkan solat fardhu
‎5.‎ Tidak membayar zakat
‎6.‎ Tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa uzur syar’i
‎7.‎ Tidak menunaikan haji walaupun mampu
‎8.‎ Derhaka kepada kedua ibubapa
‎9.‎ Memutuskan hubungan silaturrahim
‎10.‎ Melakukan zina
‎11.‎ Tidak menunaikan hak anak dan isteri
‎12.‎ Membiarkan jiran kelaparan sedangkan dia kekenyangan
‎13.‎ Homoseksual (hubungan sesama jantina)‎
‎14.‎ Mengambil, memberi serta menulis harta Riba
‎15.‎ Makan harta anak yatim dengan kejam
‎16.‎ Sumpah dusta dengan menggunakan nama Allah dan rasulNya.‎
‎17.‎ Melarikan diri dari medan jihad
‎18.‎ Pemimpin yang menipu dan kejam terhadap rakyatnya
‎19.‎ Melakukan sumpah palsu
‎20.‎ Menjadi atau bersaksi palsu
‎21.‎ Judi dan sebarang bentuk pertaruhan‎
‎22.‎ Minum arak atau minuman yang memabukkan
‎23.‎ Menuduh perempuan baik berzina
‎24.‎ Mencuri kerana kemegahan dan kemewahan‎
‎25.‎ Merompak
‎26.‎ Melakukan kezaliman terhadap orang yang lemah‎
‎27.‎ Menafikan hak kepada orang yang berhak
‎28.‎ Mengajar orangramai tentang hukum tetapi diri tidak melakukannya
‎29.‎ Mengumpul kekayaan dari sumber yang haram
‎30.‎ Bunuh diri
‎31.‎ Berbohong
‎32.‎ Hakim yang derhaka
‎33.‎ Memberi rasuah dalam masalah hukum
‎34.‎ Wanita menyerupai lelaki (tomboy, penkid) dan lelaki menyerupai wanita ‎‎(pondan).‎
‎35.‎ Perkahwinan cina buta
‎36.‎ Kencing tidak dibersihkan sesuci-sucinya
‎37.‎ Mempelajari ilmu untuk tujuan keduniaan serta bisu dalam menyatakan ‎kebenaran.‎
‎38.‎ Penipu dan khianat dan riya’ (sombong)‎
‎39.‎ Mengungkit-ungkit pemberian
‎40.‎ Menyalahkan takdir
‎41.‎ Mencari kesalahan orang lain (menjagaa tepi kain orang)‎
‎42.‎ Mengadu domba (melaga-lagakan antara dua orang)‎
‎43.‎ Membuat fitnah
‎44.‎ Mengutuk orang islam
‎45.‎ Mengingkari janji
‎46.‎ Mempercayai dukun, bomoh, sihir dan Ahli Nujum.‎
‎47.‎ Nusyuz (isteri derhaka kepada suami dan sebaliknya)‎
‎48.‎ Membuat atau mengukir patung
‎49.‎ Menampar pipi atau menyiksa badan ketika berdukacita
‎50.‎ Berbuat buruk terhadap orang yang lemah, kanak-kanak, isteri dan binatang
‎51.‎ Menganggu jiran tetangga
‎52.‎ Melabuhkan pakaian untuk menyombong
‎53.‎ Lelaki yang memakai sutera dan emas sebagai pakaian atau perhiasan
‎54.‎ Menyembelih binatang selain kerana Allah s.w.t.‎
‎55.‎ Mengaku bapa sendiri kepada ayah angkat
‎56.‎ Menamakan anak angkat dengan berbinkan namanya.‎
‎57.‎ Berdebat dan memusihi orang lain.‎
‎58.‎ Menipu dalam timbangan dan perniagaan.‎
‎59.‎ Merasa aman dari kemurkaan Allah
‎60.‎ Putus asa dari rahmat Allah
‎61.‎ Meninggalkan solat jumaat tanpa uzur
‎62.‎ Mengubah wasiat
‎63.‎ Mengintip orang Islam dan menyebarkan rahsianya
‎64.‎ Mencela Nabi Muhammad s.a.w.‎
‎65.‎ Pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Islam
‎66.‎ Menolak hadits nabi s.a.w.‎
‎67.‎ Mengingkari ayat al-Qur’an atau menghina al-Qur’an
‎68.‎ Melakukan rasuah.‎
‎69.‎ Melanggar hukum faraid
‎70.‎ Mengampu pemerintah kerana kepentingan diri
‎71.‎ Berbangga dan sombong dengan anak-anak atau harta yang banyak
‎72.‎ Pecah amanah
‎73.‎ Tua tetapi masih berzina
‎74.‎ Riak dan menunjuk-nunjuk
‎75.‎ Bertenung nasib
‎76.‎ Menyambut Hari Valentine
‎77.‎ Dayus atau redha atau membiarkan anak dan isteri melakukan maksiat dan dosa
‎78.‎ Membunuh bayi
‎79.‎ Menggugurkan janin
‎80.‎ Menagih dadah

No comments: